A A A A

„Sosna, która łączy” – cykl wydarzeń i warsztatów


„Sosna, która łączy” – cykl wydarzeń i warsztatów

„Sosna, która łączy” – cykl wydarzeń i warsztatów

Ideą projektu było docenienie i popularyzacja działań społecznych związanych z drzewem-symbolem czyli Falenicką Sosną. Autorki zauważyły duży potencjał do działań z zakresu edukacji kulturalnej i wspierania tożsamości lokalnej, opartego na poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest przyroda.
Projekt polegał na zorganizowaniu spaceru z przewodnikiem, zajęć z tworzenia opowieści, warsztatów przyrodniczych, wystawy fotograficznej z wernisażem, spotkania „Święto Sosny”, stworzeniu przestrzeni do działań animacyjno-edukacyjnych z użyciem mobilnej
makiety i broszury. Efekty projektu to m.in. popularyzacja dziedzictwa naturalnego, która przyczynia się do kształtowania proekologicznych postaw takich jak uwrażliwienie na przyrodę, poczucie odpowiedzialności za nią, traktowanie jako ważny element życia. Udało nam się również zebrać wspomnienia, anegdoty, fotografie itp. związane z drzewem-symbolem w broszurze oraz stworzyć przestrzeń na kolejne działania, których inspiracją będzie Falenicka Sosna.


Termin realizacji: sierpień – październik 2021 r.
Adresaci: mieszkańcy Wawra pochodzących z różnych stron świata, młodzież i dorośli.
Realizatorzy: Marta Różańska, Magdalena Magrzyk, Anna Małgorzata Stankiewicz, Jakub Jabłonka, Daria Boniecka-Stępień, Karolina Siemek, Marzenna Szymańska, Marta Różańska, FotoFalenica
Autorki/koordynatorki: Marta Różańska, Magdalena Magrzyk
Partnerzy: Rada Osiedla Falenica
Dofinansowanie: Fundusz Edukacji Kulturalnej

fot. Marzenna Szymańska

fot. Marzenna Szymańska

fot. Marzenna Szymańska

fot. Marzenna Szymańska