A A A A

Projekty

Największym naturalnym bogactwem Wawra są... jego mieszkańcy. Dlatego cieszymy się, że to właśnie z Państwem możemy współpracować, realizując projekty o charakterze edukacyjno-animacyjnym. Współczesny Wawer, największa z warszawskich dzielnic, wciąż jest młody i poszukujący swojego charakteru na tle miejskiej tkanki stolicy. Poznajemy jego historię i współczesność, zasoby naturalne i potencjał społeczny. Mamy nadzieję  że może stać się miejscem atrakcyjnym i tętniącym kulturą. Zapraszamy do współpracy mieszkańców, organizacje pozarządowe, artystów, animatorów. Czekamy na Wasze pomysły i dobrą energię.

 

Logo projektu URZECZE. TWÓRCZY POTENCJAŁ

URZECZE. TWÓRCZY POTENCJAŁ, w założeniu jest kontynuacją projektu WAWER. TWÓRCZY POTENCJAŁ, to cykl wydarzeń artystycznych połączonych z warsztatami, zakończony wydarzeniem artystycznym - happeningiem polegącym na tworzeniu wielkoformatowej mandali z naturalnych surowcow na Plaży Romantycznej. 

Logo projektu "Im dalej w las..."

„Im dalej w las…” Głównym celem projektu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o lesie, gospodarowaniu zasobami natury oraz o racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniu ze wszystkich darów przyrody.

Logo projektu Wawer. Twórczy potencjał

WAWER. TWÓRCZY POTENCJAŁ - to był  cykl wydarzeń artystycznych połączonych z warsztatami, Uczestnicy warsztatów i wydarzeń, dzięki udziałowi w sytuacjach twórczych mogli rozwijać ważną kompetencję jaką jest kreatywność i wejść w role artysty. Nasze działania nazwaliśmy, zgodnie z ich charakterem „Land Art dla klimatu”.

Logo projektu Król nafty- geniusz Ignacy Łukasiewicz

Król nafty- geniusz Ignacy Łukasiewicz” Projekt interdyscyplinarny skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego celem jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. Poprzez realizację działań związanych z projektem chcemy przybliżyć jego postać jako człowieka, który był genialnym farmaceutą, wynalazcą, naukowcem oraz społecznikiem, o którym nie możemy zapomnieć.

Logo projektu Warsztaty szycia - art patchwork

Projekt “Warsztaty szycia - art patchwork” zakłada przeprowadzenie sześciu warsztatów szycia w technice patchwork, które pozwolą na stworzenie wystawy końcowej z prac stworzonych przez uczestniczki. Działania projektowe są skierowane do dorosłych mieszkanek Wawra, które chcą nauczyć się szycia na maszynie i są zainteresowane tematyką spotkań. 

Logo projektu Bruno Schulz. Artysta genialny.

Projekt „Bruno Schulz. Artysta genialny” to rodzaj badań nad postacią, które przeprowadzimy wspólnie przy pomocy gry terenowej z elementami wirtualnej rzeczywistości, wykładów i warsztatów artystycznych. W 130 rocznicę urodzin poznamy bliżej twórczość i życiorys Brunona Schulza.

Logo projektu Sąsiedzi w Wawrze. Kultura blisko domu

"Sąsiedzi w Wawrze. Kultura blisko domu". Projekt interdyscyplinarny skierowany do mieszkańców dzielnicy Wawer, nawiązujący do natury i zielonego dziedzictwa naszej dzielnicy.

Logo projektu PIRAMIDA KULTURY Z BIBLIOTEKĄ

PIRAMIDA KULTURY Z BIBLIOTEKĄ. Projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do wszystkich grup wiekowych. Miał on zachęcić odbiorców do częstszego sięgania po słowo pisane. Projekt realizowany był w różnych formach dla różnych grup wiekowych

Logo projektu W kinie w Aninie, czyli Kino WRZOS 2

W kinie w Aninie, czyli Kino WRZOS 2. Dzięki dofinansowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 udało się zrealizować projekt zakładający adaptację pomieszczenia na potrzeby kina oraz sfinansowanie 20 seansów.

Logo projektu Partnerstwo dla Wawra

„Partnerstwo dla Wawra”. Poniższy reportaż z realizacji projektu pokaże jak ciekawe rezultaty przyniósł projekt „Partnerstwo dla Wawra” we wrześniu 2021 roku.

Logo projektu „Sosna, która łączy” – cykl wydarzeń i warsztatów

„Sosna, która łączy” – cykl wydarzeń i warsztatów. Ideą projektu było docenienie i popularyzacja działań społecznych związanych z drzewem-symbolem czyli Falenicką Sosną.

Logo projektu Wszyscy śmiejemy się w jednym języku

"Wszyscy śmiejemy się w jednym języku" to cykl warsztatów międzykulturowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych. Iskrą, która zapoczątkowała pracę nad projektem jest myśl: "wszyscy śmiejemy się w jednym języku".

Logo projektu LAS W NAS. TRZY ŚCIEŻKI

LAS W NAS. TRZY ŚCIEŻKI. Las na przemian budzi zachwyt i strach, szacunek i onieśmielenie i tak od wieków. Las w wielu kulturach jest święty, łączy nas z przyrodą, daje wytchnienie. Największy fenomen życia lasu to jego trwałość i stabilność, a jednocześnie elastyczność i dynamika wynikające ze skomplikowanej struktury i różnorodności.

Logo projektu CYPRIAN KAMIL NORWID? OBECNY!

CYPRIAN KAMIL NORWID? OBECNY! - interdyscyplinarny projekt realizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Głównym celem projektu jest pokazanie jak wszechstronnym artystą był Cyprian Kamil Norwid. To nie tylko poeta, ale także dramaturg, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.

Logo projektu Kultura i Natura

KULTURA I NATURA
Sztuka, przyroda, ekologia- zielone działania Wawerskiego Centrum Kultury.

Logo projektu HOP-SIUP, scenerie do bajki zrób

HOP-SIUP, scenerie do bajki zrób / nagroda WNEK 2019. Ten projekt to cykliczne warsztaty teatralno-plastyczne, które odbywają się w jedną niedzielę w miesiącu. Do każdych zajęć jest napisany scenariusz, który zawiera fragmenty lub całe teksty bajek, opowiadań, fraszek.

Logo projektu Drzewo życzeń

Drzewo życzeń jest wielokulturowym, międzypokoleniowym, ekologicznym projektem realizowanym równolegle na Usynowie i w Wawrze.

Logo projektu Fabryka sztuki

Fabryka sztuki. Inspiracją projektu była postać Kazimierza Szpotańskiego, inżyniera, pioniera polskiego przemysłu elektrycznego, nowoczesnego biznesmena, który w 1938 założył w Międzylesiu filię Fabryki Aparatów Elektrycznych.

Logo projektu EksperymenTY Sztuki on-line

EksperymenTY Sztuki to cykl filmów przygotowanych z myślą o osobach dorosłych, które pragną dowiedzieć się więcej o różnych technikach artystycznych i zrozumieć je.

Logo projektu Wawerskie Sobótki Artystyczne

Wawerskie Sobótki Artystyczne, to cykliczne warsztaty o charakterze edukacyjno-animacyjnym skierowane do rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat.

Logo projektu Sztuka z Bliska

SZTUKA Z BLISKA / nagroda WNEK 2019. Projekt „Sztuka z bliska” powstał z potrzeby zapewnienia aktywności kulturalnej osobom, które z racji wieku i stanu zdrowia nie są w stanie dotrzeć na zajęcia do miejsc edukacji kulturalnej, a nadal chcą pozostać aktywne.

Logo projektu Świat ma wiele barw

Świat ma wiele barw. To projekt edukacyjno -kulturalny, którego głównym celem było podnoszenie kompetencji związanych z wielokulturowością.

Logo projektu Depesza z Polski

DEPESZA Z POLSKI / nagroda WNEK 2018. „Depesza z Polski” to interdyscyplinarny projekt oparty na działaniach edukacyjno-animacyjnych związanych z ogólnopolskim i lokalnym kontekstem obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Logo projektu Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia.

Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia. Projekt „Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia” za cel stawiał sobie wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur...

Logo projektu "Wawer i Wola. Nasze historie"

Wawer i Wola. Nasze historie. To tytuł zrealizowanego w 2017 r., partnerskiego projektu trzech dużych instytucji kultury: Wawerskiego Centrum Kultury, Wolskiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury Wilanów.

Logo projektu Sąsiedzi

„Sąsiedzi” - projekt skierowany do społeczności lokalnej zainteresowanej współtworzeniem bogatego, wartościowego życia kulturalnego na swoim osiedlu.

Logo projektu Metropolia Wawer

Metropolia Wawer - Rezultaty Projektu Unijnego
Z radością informujemy, że w okresie 1.07.2022-31.10.2023 Wawerskie Centrum Kultury zrealizowało z sukcesem duży projekt unijny zatytułowany Metropolia Wawer. W projekcie wyznaczonych zostało 5 celów, takich jak m.in. podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych kadry Wawerskiego Centrum Kultury, stworzenie bazy najciekawszych inspiracji zagranicznych i partnerów do współpracy, liczne szkolenia dla kadry, nowe projekty dla mieszkańców Wawra wspierające międzykulturowość i współpracę międzypokoleniową oraz praca nad anglojęzyczną stroną internetową.

Logo projektu Teatralne Żywioły "W stronę muzyki"

TEATRALNE ŻYWIOŁY. W STRONĘ MUZYKI / nagroda WNEK 2017. Nasza przygoda zaczęła się od pomysłu odsłonięcia w wawerskim ogrodzie kultury korzeni muzycznych, etnograficznych oraz kulturowych mikroregionu Urzecza i zaprezentowanie ich w teatralnym kształcie.

Logo projektu Media Show

MEDIA SHOW / nagroda WNEK 2016. Projekt realizowany był przez młodzieżowy Teatr Ani Pół w Wawerskim Centrum Kultury. Powstał autorski scenariusz, a następnie spektakl SHOW oraz muzyka skomponowana i nagrana przez uczestników zajęć...

Logo projektu Gra miejska