A A A A

O nas


KULTURALNY POMOST

Program rozwoju Wawerskiego Centrum Kultury w latach 2019-2024

Wawerskie Centrum Kultury działa w oparciu o Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Statut określający główne zadania. Realizując swoje podstawowe cele wpisuje się również w priorytety Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Miasto kultury i obywateli jak również w nową Strategię Rozwoju Kultury w Warszawie do 2030 roku.
Na podstawie ww. programów Wawerskie Centrum Kultury stawia na aktywizowanie mieszkańców do uczestnictwa w kulturze, na budowanie szerokiej i różnorodnej oferty, na stwarzanie warunków do nieskrępowanej twórczości, na budowanie wizerunku własnego i miasta, jako miejsca rozwoju kultury i szerokiej współpracy międzysektorowej.
W szybko zmieniającym się świecie zmienia się również rola, jak i sposób funkcjonowania kultury. Instytucja kultury powinna śledzić zmiany dokonujące się w świecie i swoim najbliższym otoczeniu i przenosić to na funkcjonowanie modelu kultury. Model kultury zamkniętej tylko w instytucjach ustępuje miejsca modelowi kultury otwartej, włączającej, zapraszającej do uczestnictwa, jak i współtworzenia. Zadaniem Wawerskiego Centrum Kultury jako nowoczesnej instytucji jest zbudowanie modelu przystającego do ambicji, stylu życia i potrzeb naszego odbiorcy i współczesnego świata.
Dzisiejszy świat pełen jest różnych podziałów, religijnych, rasowych, politycznych, opiniotwórczych, które niejednokrotnie prowadzą do poważnych konfliktów. Wszechobecna jest konkurencja w biznesie i innych obszarach, między ludźmi. Toczy się walka o to kto jest lepszy, czyje dziecko zdolniejsze, kto jest bogatszy, kto posiada więcej. To wyraźny znak dzisiejszych czasów. To często sprawia, że ludzie czują się odizolowani, pozostawieni sami sobie, nie ufają sobie nawzajem.
Ważną rolą Wawerskiego Centrum Kultury będzie BUDOWANIE POMOSTU między tym podziałami, wskazywanie na to co NAS ŁĄCZY, jako ludzi. Mamy wspólne potrzeby, wspólne pasje, wspólne uczucia i wartości.
Kultura powinna tworzyć przyjazną przestrzeń dla bliskich i żywych kontaktów, DLA DIALOGU, tak abyśmy mogli uczyć się siebie nawzajem i budować lokalne wspólnoty.
Wawerskie Centrum Kultury powinno być miejscem, w którym można się „zatrzymać”, odetchnąć, nabrać refleksji, porozmawiać i przez to rozwijać siebie i swój potencjał, działając tym samym dla DOBRA OGÓŁU.
Powinno być instytucją otwartą dającą poczucie, zarówno artystom jak i mieszkańcom, że wspólnie tworzymy kulturę, której jesteśmy częścią.
Podstawą działalności instytucji kultury jest edukacja kulturalna, która przygotowuje mieszkańców do odbioru kultury, prowadzi do umiejętności podejmowania działań wspólnotowych i społecznych, podnosi jakość życia i jakość miejsca. Jest realizowana w stałych sekcjach we wszystkich filiach WCK, w formie warsztatów , koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, spotkań i wykładów Współczesna edukacja kulturalna to jednak nie tylko tradycyjne nauczanie rysunku, śpiewu czy dramy. Dzisiaj jej zakres poszerza się i zmienia. Edukacja kulturalna powinna również uczyć dostrzegania innych wartości m.in. wielokulturowości jak i dostarczać szerokiej wiedzy o własnej kulturze i jej miejscu w świecie. Powinna być przewodnikiem do poszukiwania narzędzi, do rozumienia kultury i podejmowania z nią dialogu. Tak rozumiana edukacja powinna prowadzić do świadomych wyborów w przestrzeni kultury i kształtuje świadomych uczestników kultury.

WARUNKI W JAKICH DZIAŁAMY

Wawer to rozległa i zielona dzielnica położona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Rozciąga się wzdłuż linii kolejowej i prawej strony Wisły. Jest tu wiele pięknych terenów leśnych a do Wisły mamy dostęp szczególnie przez Plażę Romantyczną. Wyróżnia nas ZIELEŃ i OGRÓDKI. Zdecydowana większość mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych i segmentach.
W Wawrze jest wytyczonych pięć szlaków rowerowych, trzy ścieżki biegowe i trzy szlaki piesze, z których chętnie korzystają Wawerczycy. Zamiłowanie do ogródków i przyjemność korzystania z uroków otaczającej przyrody sprawia, że wiele działań kulturalnych będziemy realizować również na łonie natury. Zgodnie z hasłem KULTURA I NATTURA.
W dzielnicy oprócz Wawerskiego Centrum Kultury z siedmioma Filiami działają też inne podmioty zajmujące się kulturą: kameralne kino Stacja Falenica, zagościła tutaj na kilka lat jedyna instytucja artystyczna - TR Warszawa, Biblioteka z kilkoma filiami oraz kilka organizacji pozarządowych i lokalnych kawiarni .
Jest tu kilkanaście szkół publicznych i również duża ilość prywatnych placówek edukacyjnych, edukacji alternatywnej.
W ostatnich latach Wawer stał się popularnym miejscem zamieszkania ludzi ze świata sztuki, teatru, telewizji, estrady czyli ze środowiska tzw. bohemy artystycznej (Radość, Nadwiśle, Las). Są też rejony zabudowy wielorodzinnej i komunalnej (Marysin, Falenica , Międzylesie) często wymagające wsparcia socjalnego jak i wychowawczego. Dzielnica jest archipelagiem 13 wysp/osiedli, które charakteryzują się dużą różnorodnością zarówno jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców, jak i ich lokalne historie. Wawerczycy dość mocno identyfikują się ze swoimi małymi ojczyznami ale to nie przeszkadza im w uczestniczeniu w dużych wydarzeniach ogólnodzielnicowych, mających na celu wzajemne poznanie się oraz integrację całej społeczności.
Wawerskie Centrum Kultury powinno stworzyć ofertę dla tak bardzo zróżnicowanego środowiska.

MISJA WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY
Wspólnota
Aspiracje
Wrażliwość
Edukacja
Różnorodność

Wawerskie Centrum Kultury jest centrum życia lokalnego, miejscem wspierającym wydobywanie potencjałów twórczych mieszkańców oraz POMOSTEM ponad podziałami.
Realizując swoją misję będzie budować lokalne Wspólnoty: działamy razem ze społecznością na rzecz społeczności, budujemy na tym co nas łączy a nie tym co dzieli..
Mamy Aspiracje aby spełnić marzenia i oczekiwania mieszkańców.
Jesteśmy Wrażliwi na potrzeby naszej społeczności i naszego otoczenia.
Chcemy rozwijać pasje, nowe umiejętności, zainteresowania i wydobywać potencjał mieszkańców przez Edukację.
Dostrzegamy potencjał w Różnorodności. Łączymy pokolenia, grupy etniczne. Działamy i uczymy się od siebie nawzajem.

WIZJA WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY

Wawerskie Centrum Kultury to miejsce bliskie wszystkim mieszkańcom, w całej ich różnorodności. Chcemy docierać zarówno do zabieganych rodzin z dziećmi, przez „niepokorną młodzież” po aktywnych seniorów. Będziemy zapraszać do siebie i wychodzić do innych.
Program strategiczny Bliski Wawer.

Wawerskie Centrum Kultury to miejsce wpisane w zielone środowisko naszej dzielnicy. Zorganizujemy wiele wydarzeń w plenerze w sąsiedztwie naszych placówek jak również poza nimi. Zaproponujemy projekty zgodne z eko-trendami, z nowym stylem życia mieszkańców, jak i nowymi potrzebami i wyzwaniami związanymi ze środowiskiem.
Program strategiczny: Wawer w rytmie slow. Planeta Wawer.

Wawerskie Centrum Kultury to przestrzeń otwarta na różnorodność etniczną, na przenikanie kultur, na łączenie pokoleń, na wspólny dialog.
Program strategiczny Metropolia Wawer.

Wawerskie Centrum Kultury to innowacyjne podejście do kultury, oparte na bliskiej współpracy mieszkańców z placówkami edukacyjnymi, z innymi instytucjami kultury, z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorcami.
Program strategiczny Wawer raz za Razem

Wawerskie Centrum Kultury jest świadome zagrożeń dla ziemi i angażuje się poprzez świat sztuki i artystyczne wypowiedzi w nurt ochrony planety.
Program strategiczny Planeta Wawer.

PROGRAMY STRATEGICZNE - OBSZARY ROZWOJU

Bliski Wawer
to program skierowany na przygotowanie oferty „na miarę potrzeb” i blisko domu.
Zrobimy analizę tego co jest dobre i udane w naszej ofercie. Zobaczymy co wymaga poprawy i wzmocnienia. Poprzez ewaluację naszej oferty, dialog z mieszkańcami ale też analizę rynku komercyjnego, w zakresie działań kulturalnych, zmodyfikujemy program dla naszych odbiorców. Prawie połowę naszego wysiłku kierujemy do dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 24 roku życia. Chcemy aby nasz program nie tylko rozwijał zainteresowania dzieci, dbał o ich kondycję fizyczną i intelektualną ale, żeby spełniał marzenia o byciu aktorem, malarzem, piosenkarzem, o własnym zespole artystycznym.
W ramach miejsc ”otwartej przestrzeni artystycznej dla młodzieży” chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko do zdobywania umiejętności, do kontaktu ze sztuką . Spróbujemy stworzyć też przestrzeń, która pozwoli spotkać się młodym ludziom bez nakazów, oceny, gdzie można poczuć się sobą i spędzić czas z rówieśnikami „na ich zasadach”.
Przykłady: Zajęcia muzyczne „Załóżmy zespół”, „ Mój mindcraft”, Balet z akrobatyką, „ W rytmie hip-hopu”, „ Disco- starym wstęp wzbroniony”, Joga dla dzieci, Malarstwo intuicyjne, kursy przygotowujące na studia, kursy uczące przedsiębiorczości „ Nie tacy zieloni”.

Obserwacja otaczającego nas świata i zmieniających się stylów życia skłania nas do kierowania swojej oferty również do singli oraz rodzin z dziećmi, dla ludzi miedzy 25 a 45 rokiem życia. Są to często osoby, które przeżywają duże zmiany w swoim życiu związane z złożeniem rodziny. To często duże wyzwanie, które wymaga wsparcia, drogowskazu jak sobie radzić, jak znaleźć jednocześnie czas dla siebie, pracy i rodziny.. Stworzymy przestrzeń dla wzajemnego poznania się przez społeczne zaangażowanie w najbliższe środowisko czy chęć spędzenia czasu poza domem. To pomysł na budowanie małych wspólnot i społeczności połączonych wspólnym miejscem zamieszkania i wspólną lokalną historią.
Przykłady: modne warsztaty (ceramika, druty, szycie), warsztaty rozwojowe dla kobiet, kółka przedsiębiorczości „Kobieta sukcesu’, spotkania dla rodziców: „Świadome rodzicielstwo”, „Pozytywna dyscyplina”, „100 procent męskości” warsztaty majsterkowania i stolarstwa dla mężczyzn.

Stałą grupą naszych uczestników są aktywni seniorzy, którzy chętnie czerpią z życia dysponując duża ilością czasu dla siebie. Lubią wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kawiarni Naukowej, dyskusyjne kluby książki i filmowe, oglądanie spektakli teatralnych i rozmowa o nich, zajęcia ruchowe, zajęcia wzbogacające pamięć, koncerty, potańcówki. Dajemy im szansę realizacji niespełnionych z różnych powodów marzeń. Najczęściej związanych z wydobyciem skrywanych przez większość życia potencjałów artystycznych( malarstwo, taniec, śpiew).
Będziemy również kontynuować modelowy projekt „ Sztuka z bliska”, który pozwala docierać z zajęciami artystycznymi do domów seniorów zależnych.

Wawer w rytmie slow
Zmieniający się wokół nas świat, życie w szybkim tempie, wielki szum informacyjny, szybki rozwój nowych technologii, to wszystko zmienia ludzi, ich potrzeby, sposób i styl życia i często sprawia, że czują się zagubieni. Jako instytucja kultury bliska mieszkańcom powinniśmy reagować na wyzwania współczesnego świata i nowy styl życia. Włączymy się w promowanie filozofii pozytywnego stylu życia, zwolnienia tempa życia, życia bliżej natury, dbania o relacje z ludźmi, dbania o rodzinę i o siebie. Do tego w sposób naturalny wykorzystamy zieloną przestrzeń Wawra (lasy, polany, plażę) organizując spacery przyrodnicze, zakładając wspólne ogródki i łąki kwietne, warsztaty jogi w plenerze, wycieczki rowerowe jak również tematyczne pikniki rodzinne, festyny i koncerty plenerowe.
Slow life to nowe wyzwanie dla wielu, to powrót do kontaktu z naturą, to też w dobie dominacji technologii dążenie do częstszego bycia offline. To dbałość o odpoczynek, regenerację sił i stawianie w życiu na jakość. To również dbanie o wartościowe relacje, rozwój osobisty oraz większa świadomość świata i życia.
Będziemy w kontakcie z różnymi grupami mieszkańców organizować spotkania i warsztaty, które pomogą nam zmienić rytm na SLOW i pomogą przeżyć w „dżungli wielkiego miasta”.
Przykłady: Projekty ”Jak nadawać priorytety”, „Wolniej znaczy więcej” czy Festiwal „Dobre spotkania”.

Metropolia Wawer
To program stawiający na szeroką współpracę i integrację różnych środowisk. To zadanie wspierające dialog, porozumienie i zrozumienie pomiędzy różnymi grupami i środowiskami. Chcemy podążać za trendami i dobrymi praktykami wielkich metropolii otwartych na różnorodność, na odmienność i na wartości, które nas wszystkich łączą. Doświadczanie wielokulturowości zarówno dla rodowitych mieszkańców, jak i obcokrajowców jest często nowym przeżyciem. Podejmujemy to wyzwanie w dzielnicy Wawer i chcemy aby było to doświadczenie oparte na wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.
Chcemy kontynuować ten proces z wiarą, że wsparcie dialogu międzykulturowego, postawy otwartości i tolerancji pomogą w stworzeniu wspólnoty wielokulturowej, która będzie czerpała z różnorodności i wzbogacała życie kulturalne dzielnicy.
W dłuższej perspektywie wypracujemy model działań, który będzie uwzględniał m.in. analizę potrzeb obcokrajowców mieszkających w Wawrze, opracowanie projektów pilotażowych w zakresie integracji, dialogu międzykulturowego oraz promowanie dobrych praktyk.
Projekty: „Jesteśmy na łączach”, „Wieża Babel/Wawer”, „Świat ma wiele kolorów”, „Wielokulturowe noce”.
W tym programie mieści się również dialog i współpraca pomiędzy różnymi pokoleniami. Rozwój nowych technologii, łatwy niezwykle dostęp do wiedzy w Internecie, to częsta przyczyna rozpadu więzi międzyludzkich, oddalania się od siebie pokoleń, jak też izolacji we własnych przestrzeniach. Naszym zadaniem jest uświadamianie tych niekorzystnych społecznie trendów, jak i podejmowanie prób przeciwdziałania tym zjawiskom. Budowanie wspólnot wokół projektów kulturalnych i społecznych to jeden ze sposobów na wspólny dialog. Program będzie realizowany z mieszkańcami, z sąsiadami, ze szkołami, z fundacją Autokreacja, z Ferio Wawer, z Biblioteką.

Planeta Wawer
Ochrona środowiska naturalnego stała się obecnie jedną z największych wartości. Świat sztuki ma wiele możliwości wypowiedzi artystycznej i zabrania głosu w ważnych sprawach przez obraz, słowo czy dźwięk oraz przez różnorodność gatunków twórczych. Dzieło sztuki gwarantuje wysoką, często niepowtarzalną silę przekazu i dotarcie do wielu grup społecznych. Sztuka w swoim procesie twórczym zadaje nam ważne pytania. Artyści poprzez swoją wrażliwość pokazują nam problemy z jakimi boryka się współczesny świat. Często zabierają głos w sprawie zagrożeń dla ziemi, dla nas.
Z pełną świadomością razem z artystami i mieszkańcami zaangażujemy się poprzez sztukę i edukację w sprawę ochrony środowiska, dbałości o naszą planetę i o miejsce, w którym mieszkamy. Tak abyśmy my i przyszłe pokolenia mogli cieszyć się pięknem natury i cieszyć się życiem w zdrowym środowisku.
Zrealizujemy program edukacyjno-artystyczny, który obejmie działania teatralne, które łączą w sobie literaturę, plastykę, muzykę oraz działania aktorskie. Teatr jest świetnym narzędziem i bardzo istotną dziedziną sztuki, która rozwija wyobraźnię.
Zaproponujemy warsztaty eco life i no weste edukujące do zaangażowania społecznego na rzecz czystego powietrza, pogłębiające świadomość społeczną w poszukiwaniu bezśmieciowych rozwiązań na miarę naszych czasów.
Projekty: „Nasza Planeta Wawer”, „Strefa las- woda”, „ Na orbicie Wawer”, „Zbliżenie natury”, „ARTsypisko”, „Odzysk”.
Program będzie realizowany we współpracy ze przedszkolami, szkołami i rodzinami.


Wawer raz za Razem
To program Współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Wawerskie Centrum Kultury dokonując analizy rzeczywistych potrzeb i możliwości swoich i środowiska, w celu wzbogacenia i pełnej realizacji programu, wpisuje w swoje działania współpracę z innymi podmiotami. Ważna jest współpraca zarówno z mieszkańcami i artystami jak i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, i innymi instytucjami kultury.
Instytucja otwarta to instytucja szeroko współpracująca. . Pracujemy w określonych warunkach środowiskowych i jesteśmy członkami wspólnoty, która jest różnorodna. Zatem różne będą formy współpracy z różnymi środowiskami.
Współpraca z mieszkańcami
Liczne spotkania sąsiedzkie, tworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej, współpraca z lokalnymi liderami, aktywnymi radnymi, grupami aktywnych mieszkańców, wspólna realizacja inicjatyw lokalnych, projektów Budżetu Partycypacyjnego, organizacja pikników rodzinnych.
Współpraca z artystami
W ostatnich latach Wawer stał się popularnym miejscem zamieszkania ludzi ze świata sztuki, teatru, telewizji, estrady czyli ze środowiska tzw. bohemy artystycznej ( szczególnie Anin, Radość , Nadwiśle, Las). Warto byłoby nawiązać bliższe relacje z artystami zamieszkującymi naszą dzielnicę tak aby nawiązać bliższe relacje pomiędzy nimi a mieszkańcami. Służy temu m.in. prezentacja artystów na wawerskich scenach a także wspólne warsztaty artystyczne.
Artyści mogą być „twarzami” ważnych kampanii społecznych w naszej dzielnicy.

Współpraca z placówkami oświatowymi
Obecnie brakuje usystematyzowanej współpracy pomiędzy szkołami a instytucjami kultury. Brakuje wspólnie opracowanych programów i projektów, które łączą i uzupełniają edukację szkolną z edukacją kulturalną. Proponuję dyskusję, która doprowadzi do zbudowania programu współpracy kultury i oświaty nawiązującego do podstawy programowej.
Jednym z głównych zadań Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wawerskiego Centrum Kultury będzie stworzenie Rady Programowej w skład której wejdą nauczyciele, specjaliści ds. edukacji kulturalnej WCK, animatorzy i artyści. Zadaniem Rady będzie opracowanie ramowego programu edukacji kulturalnej dla naszej dzielnicy. W ramach tego programu mogą być zrealizowane zajęcia artystyczne z muzyki czy teatru dla klas szkolnych prowadzone przez artystów w Wawerskim Centrum Kultury. Drugim elementem takiego programu mogą być „Świetlice Artystyczne” prowadzone przez naszych instruktorów edukacji kulturalnej w szkole lub w WCK (realizacja Programu „Na miarę szyte”).
Realizacja takiego programu wiąże się ze stworzeniem specjalnego funduszu na jego realizację.
Współpraca z instytucją artystyczną – TR Warszawa
W najbliższych latach obie instytucje kultury będą kontynuować zainicjowane już wspólne programy a także rozpoczną nowe projekty, mające na celu twórczy rozwój mieszkańców dzielnicy oraz podnoszenie ich kompetencji kulturowych. Współpraca opierać się będzie na realizacji stałych programów:
- Mama, tata do teatru! – tematyczne warsztaty dla dzieci organizowane w trakcie wybranych spektakli TR Warszawa prowadzone wspólnie przez instruktorów WCK i teatru.
- Wspólne wyjście – cykl współpracy TR Warszawa, WCK i placówek oświatowych. Program zakłada warsztaty teatralne w szkołach, wspólne wyjście z młodzieżą do teatru oraz spotkanie młodzieży i nauczycieli z twórcami spektaklu w WCK.
- Spotkania teatralne – specjalne dla środowisk artystycznych, przedstawicieli instytucji kultury, nauczycieli, instruktorów a także urzędników władz samorządowych, których celem będzie wspólne oglądanie spektakli TR Warszawa, spotkania z twórcami oraz dyskusje o rozwoju twórczym i świadomości społecznej mieszkańców dzielnicy.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe działają na rzecz mieszkańców, wpływają na rozwój kapitału społecznego. Dla organizacji pozarządowych rozwój kapitału społecznego jest istotny i zbieżny z naszymi wspólnymi celami. W Wawrze działa wiele organizacji pozarządowych a część z nich jest skupiona w Wawerskiej Strefie Kultury WCK pod jednym adresem. Odrębnie realizują swoje cele statutowe ale jednocześnie włączają się ze swoimi działaniami w program WCK każdego miesiąca. Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach partnerstwa, równego traktowania i wzajemnego wsparcia.
Organizacje pozarządowe są stale obecnym partnerem w działaniach Wawerskiego Centrum Kultury. Niemalże każde wydarzenie jest realizowane wspólnie z zainteresowaną tematem organizacją pozarządowa. Szukamy i będziemy ciągle poszukiwać partnerów wśród ngo’s do różnych wydarzeń i akcji społecznych. To wzbogaca obydwie strony.

Współpraca z bibliotekami
Kulturoteki w Radości i Falenicy to innowacyjne połączenie biblioteki i domu kultury.
Połączenie dwóch form organizacyjnych, na jednej wspólnej przestrzeni, to wielka szansa rozwoju działalności kulturalnej, współpracy, wymiany doświadczeń i poszerzenia oferty. To miejsce spotkań różnych odbiorców, którym obydwie strony mogą zaoferować coś własnego, bądź coś wspólnego. Taka struktura otwiera przed nami nowe możliwości. Książka jest do czytania ale też punktem wyjściowym do spektaklu teatralnego, do stworzenia scenariusza filmowego, do ilustracji, do rozmowy i dialogu. Bazując na potencjale wawerskich artystów możemy zrealizować projekt np. „ Zaczytani aktorzy”, „Wspólne czytanie”, „Wolontariat mój wybór”

Współpraca z biznesem
Poszukujemy do realizacji naszych działań również partnerów wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i dbałości o pozytywny wizerunek, są skłonni wspierać działania kulturalne poprzez:
- budowanie pomostu pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem , samorządem i instytucją kultury (Śniadania Miedzy Sektorami);
- organizowanie przez „biznes” warsztatów przedsiębiorczości dla młodzieży w Wawerskim Centrum Kultury;
- warsztaty wsparcia dla start-up;
- finansowanie długofalowych projektów dla rodzin np. Wawerskie Sobótki Artystyczne;
współorganizowanie pikników rodzinnych (Hotel Boss, APM Development, Ferio

Jesteśmy instytucją otwartą i dostępną. Zapraszamy do współpracy mieszkańców, inne instytucje i organizacje. Chcemy razem budować KULTURALNY POMOST.


Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury

 

 

 

Kultura jest ważna

W szybko zmieniającym się świecie zmienia się również rola jak i sposób funkcjonowania kultury. Ludzie często boją się zmian, wolą to co jest stałe i schematyczne. Jednak szybkie zmiany w otaczającej nas rzeczywistości wymuszają nowe do niej podejście. Zmiany dotykają też funkcjonującego dotychczas modelu kultury. Model kultury zamkniętej tylko w instytucjach kultury ustępuje miejsca modelowi kultury otwartej,włączającej, zapraszającej do uczestnictwa jak i współtworzenia. Powoli zacierają się granice podziału na twórców i odbiorców. Coraz częściej bywamy publicznością i twórcami. Zadaniem dzisiejszej instytucji kultury jest budowanie modelu kultury przystającego do ambicji i dążeń nowego odbiorcy, i współczesnego świata. W takim modelu bardzo ważne jest uczestnictwo włączające każdego w nurt kultury tak aby korzystał z bogatej oferty kulturalnej, jak również ją wzbogacał. W ten sposób budujemy dialog z dzisiejszym odbiorcą. Odbiorca staje się również partnerem. Taki sposób podejścia sprawia,że kultura staje się motorem rozwoju, miejscem debaty i ważnej dyskusji prowadzącej do zmiany społecznej. Kultura pomaga odkrywać tożsamość, wzmacnia i pomaga budować wspólnoty a przede wszystkim pobudza kreatywność, niezwykle przydatną we wszystkich sferach życia. Nowy model kultury otwartej, korzystając z narzędzi artystycznych, zaczyna przenosić się również do innych sfer życia. Wchodzi w sferę budowania relacji międzyludzkich, budowania wspólnej przestrzeni, wzajemnego zrozumienia, wspierając tym samym kreatywność i marzenia uczestników.
Kultura to przecież nasza twórcza codzienna aktywność zmierzająca do wspólnego budowania i zmieniania otaczającego nas świata. Sam proces współtworzenia jest pracą z drugim człowiekiem, spotkaniem z jego przekonaniami, rozumieniem świata, zgromadzonymi doświadczeniami a wreszcie z jego pasjami i aspiracjami.
Sens istnienia instytucji kultury i jej działalności określa uczestnictwo w kulturze. Ważne jest aby uczestnictwo było własnym i świadomym wyborem. Obserwujemy coraz częściej interaktywny odbiór kultury tworzonej przez innych, jak również częste wnoszenie własnej twórczej działalności do dostępnego obiegu kultury. Elementem uczestnictwa w kulturze jest również dyskusja z kulturą, rozmowa o kulturze, jej kontestowanie czy afirmacja.
Instytucje kultury powinny reagować na otaczająca je rzeczywistość i działać w sposób otwarty zapraszający odbiorców do czynnego uczestnictwa.
Taki sposób podejścia do kultury i postrzegania instytucji kultury powinien znaleźć odbicie w lokalnej polityce kulturalnej a działająca w sposób otwarty nowoczesna instytucja kultury powinna znaleźć wsparcie lokalnego samorządu.
Instytucje kultury mają określony cel. Są powołane do prowadzenia działalności kulturalnej, do tworzenia dostępu do kultury, powinny również dbać o aktywne uczestnictwo ludzi w kulturze. W dzisiejszym świecie Internet daje również szeroki dostęp do kultury. Do Internetu też w dużym stopniu przeniosło się uczestnictwo w kulturze, tu ma miejsce nie tylko przyswajanie dóbr kultury ale też różnego rodzaju twórcza aktywność. Rodzi się zatem potrzeba wchodzenia w partnerstwo z tym rodzajem ekspansywności. Zmieniająca się rzeczywistość stawia nowe wyzwania przed instytucjami kultury, które dbają w głównej mierze o żywe uczestnictwo w kulturze. Aktywne ożywianie kultury w środowisku lokalnym, poprzez odkrywanie talentów, potencjałów i kreatywności mieszkańców oraz zapraszanie ludzi do aktywnego uczestnictwa to animacja kultury. Instytucje kultury powinny tworzyć i rozwijać zespoły animatorów, którzy będą utrzymywać i pielęgnować kontakty z ludźmi, ze współtwórcami.
Obok działań animacyjnych instytucje kultury podejmują szerokie działania edukacyjne. W tak szybko zmieniającym się świecie edukacja powinna być procesem nieustającym. Edukacja kulturalna ma niezwykle istotną wartość. Przygotowuje świadomych i kompetentnych odbiorców sztuki, pokazując różnorodność kultur, dostrzegając subkultury i kultury niszowe, uczy zrozumienia i własnych wyborów w tym obszarze. Współczesna edukacja kulturalna to nie tylko tradycyjne nauczanie rysunku, śpiewu czy tańca. Dzisiaj jej zakres się zmienia i poszerza. Powinna zarówno uczyć dostrzegania wartości w wielokulturowości, jak również dostarczać szerokiej wiedzy o kulturze własnej i jej miejscu w świecie. Powinna być przewodnikiem w poszukiwaniu narzędzi do rozumienia kultury i podejmowania z nią dialogu. Tak rozumiana i praktykowana edukacja kulturalna prowadzi do świadomych wyborów w w przestrzeni kultury. Budowanie partnerskich relacji instytucji kultury z publicznością, z uczestnikami, dopisuje nowe wyzwania zarówno dla animatorów jak i wszystkich odpowiedzialnych za edukację kulturalną.
W świecie szybko zmieniającej się rzeczywistości, w dynamicznym świecie dyktującym szybkie tempo życia często czujemy zagubienie i lęk. W takim świecie poszukujemy odniesienia do czegoś stałego i stabilnego. Dla wielu z nas kultura jest oparciem, pomaga w utrwalaniu tożsamości, pomaga odkrywać naszą unikalność a przede wszystkim pomaga budować i wzmacniać wspólnoty.
Dzięki kulturze możemy odważnie zmieniać i modernizować świat, prowadzeni marzeniami. Kultura daje nam narzędzia do krytycznego myślenia, daje umiejętności przyswajania trudniejszych treści i zjawisk, uczy stawiania pytań, uczy rozumienia skomplikowanego świata jak również uczy poszukiwania piękna. Często wzrusza i prowokuje. Powinna być ważna dla każdego.
A najlepiej aby kultura była ważna sama w sobie, aby nie była narzędziem do rozwiązywania różnych spraw.Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury

 

 

 

Kultura przekracza granice i łączy ludzi...

Obserwujemy, że dzięki wiedzy naukowej i technice dokonuje się zauważalny postęp ludzkości. Technika i technologie są w ogromnym rozkwicie. To budzi obawy czy te zjawiska nie są zagrożeniem dla cennych wartości kultury. Z punktu widzenia instytucji kultury warto uświadomić sobie ten proces ale też reagować tak, aby kultura i sztuka nie zostały zepchnięte na margines.

Holistyczne spojrzenie na kulturę pozwala zdefiniować ją jako całość złożoną z duchowych, materialnych i intelektualnych cech charakteryzujących społeczeństwo. Kultura to nie tylko sztuka to także systemy wartości, style życia, tradycje, umiejętność współpracy, tolerancja. Podstawową rolą instytucji kultury jest szerokie wsparcie dla twórczych postaw, edukacja kulturalna, sprzyjanie rozwojowi aktywności kulturalnej, ujawnianie talentów, odkrywanie pasji ale też poszukiwanie i wychowywanie świadomych uczestników kultury. W szybko zmieniającej się rzeczywistości nie ma stałego modelu uczestnictwa w kulturze. Zmienia się wokół nas przestrzeń, pojawiają się nowi mieszkańcy, nowi odbiorcy z nowymi potrzebami i oczekiwaniami. Dzisiejszy uczestnik kultury dostaje dość urozmaiconą ofertę kulturalną i najczęściej korzysta z globalnych i nieograniczonych zasobów poprzez Internet jak również telewizję. Natomiast kontakty za pośrednictwem tradycyjnych instytucji kultury cieszą się coraz mniejszym powodzeniem. Dlatego ważną rolą instytucji kultury, w tym Wawerskiego Centrum Kultury, jest tworzenie i wspieranie licznych grup twórczych, budowanie więzi i integrowanie społeczności lokalnej wokół projektów kulturalnych ale też tworzenie takiej oferty, która zachęci ludzi do wychodzenia z domu i umożliwi dostęp do kultury wszystkim grupom społecznym. Naszym zadaniem jest także wspieranie postaw partycypacyjnych mieszkańców i zachęcanie ich do wspólnego budowania programu, w celu zmniejszania kręgów „ kanapowego odbiorcy”, jak i popularności konsumpcyjnego stylu życia, na rzecz postaw aktywnych, kreatywnych i twórczych. Ważnym elementem naszej strategii działania jest zatem szerokie budowanie procesów integracyjnych, kultury współpracy i partnerstw w bliższym i dalszym otoczeniu. Budując projekty i programy sprzyjające szerszej aktywności mieszkańców, poszukując większej ilości odbiorców, należy jednak pamiętać, że zagrożeniem może być wyrównywanie poziomu do najmniej wymagających i mało wybrednych kręgów.

Dlatego ważna jest szeroka i umiejętna edukacja kulturalna, najmłodszych ale też młodzieży licealnej, którą nowe systemy nauczania pozbawiły kontaktu ze sztuką, jak również wszystkich, których warunki życiowe wykluczyły z tej szansy, zmierzająca do kształtowania świadomego odbiorcy. Naszym zadaniem jest intensywne oddziaływanie edukacyjne i wpływanie na kształtowanie młodego człowieka, wielostronne wzbogacanie go, zwiększanie jego wrażliwości społecznej i estetycznej oraz wyzwalanie twórczej ekspresji.

Ważnym elementem działania jest też stwarzanie na warsztatach i spotkaniach artystycznych takich sytuacji, które umożliwią aktywne uczestnictwo w kulturze, które będą wyzwalały potrzeby i nawyki kulturalne, jak również będą uczyły właściwego stosunku do innych. Jestem zwolennikiem wychowywania i terapii przez sztukę. Dlatego w budowaniu programu Wawerskiego Centrum Kultury, stawiam nie tylko na element uczestnictwa ale również na twórczą realizację siebie i budowanie trwałych podstaw wiedzy o kulturze i sztuce.

Chcemy przez swoje działania stwarzać warunki do zrozumienia procesów kulturalnych jak również społecznych, przybliżając często to co jest nam obce. Będziemy zmieniać utarte schematy. Chciałabym abyśmy razem z moim zespołem i uczestnikami uczyli się tworzyć kulturę, aby duch triumfował nad materią, nad konsumpcją, nad wszechobecna reklamą, abyśmy uczyli się wspólnie odkrywać piękno duchowe, ukryte talenty i robili w życiu to co bardzo chcemy a nie to co musimy.

Chcemy być szansą dla sztuki amatorskiej, która pozwala każdemu poczuć się artystą i dla szeroko rozumianej kultury społeczności lokalnej. Poprzez spektakle teatralne, poprzez teatr tańca i bogactwo projektów muzycznych, plastycznych i społecznych będziemy uczyć podejścia do wyzwań dzisiejszej rzeczywistości, będziemy uczyć tolerancji dla odmiennych postaw i zachowań. Takie są wymogi dzisiejszego świata wobec nas, wobec nowoczesnej instytucji kultury i należy podjąć wszelkie starania i uwierzyć, że to właśnie kultura może decydować o postępie ludzkości, że kultura przekracza granice i łączy ludzi. To są dla mnie Nowe Ogrody Kultury.


Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury

 


Strefa Kreatywności

Instytucje kultury muszą się zmieniać tak, jak zmienia się świat wokół nich. Powinny być atrakcyjnym centrum życia i edukacji lokalnej społeczności. Mając powyższe na uwadze w dzielnicy Wawer zaproponowano reformę działających dotychczas osobno osiedlowych klubów kultury i połączono je wszystkie, łącznie z Wawerską Strefą Kultury, w jedną strukturę pn. Wawerskie Centrum Kultury. Nowa wizja wyłoniła się z konsultacji społecznych i „Społecznego programu rozwoju kultury w Wawrze”. Powstała też z konieczności zbudowania instytucji bardziej innowacyjnej i nowoczesnej – takiej, która aktywnie włączy pomysły mieszkańców, stworzy z nimi program, a przede wszystkim zainspiruje ich do działań artystycznych i kulturalnych. W dzisiejszej „kulturze ekranu” i „kanapowego odbiorcy” niezwykle ważne jest stymulowanie mieszkańców do działania, do spotkań, do współtworzenia i pokazywanie im otwartości oraz gotowości pomocy przy realizacji ich pomysłów. Naszym zadaniem jest też przełamywanie schematów i podziału na tradycyjne zajęcia (sekcje: muzyczne, plastyczne, taneczne) na rzecz zajęć interdyscyplinarnych, różnych przedsięwzięć międzypokoleniowych, projektów i innowacyjnych form działalności (twórcze warsztaty, happeningi, instalacje). Tworzenie nowej instytucji to szansa na otwarcie się na nowe środowiska i grupy społeczne; to także szansa na otwartość na zmiany i eksperyment.

Nowoczesna instytucja kultury powinna systematycznie badać obszary potrzeb, powinna umiejętnie budować relacje sąsiedzkie i mechanizm lojalnościowy. Budowanie relacji ze światem zewnętrznym, poprzez szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnym biznesem, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i mieszkańcami, będzie jednym z priorytetów Wawerskiego Centrum Kultury.

Zadaniem instytucji kultury jest szerokie wsparcie edukacyjne dla różnych grup społecznych, jak również pobudzanie kreatywności, animowanie i integracja społeczna. Są to działania prowadzące do podnoszenia jakości życia i kształtowania świadomego odbiorcy kultury. Będziemy korzystać z dobrych praktyk, szukając też nowych pomysłów i inspiracji, stymulując się wzajemnie do poznawania nowego. W tym celu został powołany w Wawerskim Centrum Kultury Dział Animacji Kultury i Projektów, który będzie wsparciem dla wszystkich filii w poszukiwaniu nowych metod pracy, nowych wyzwań i innowacyjnych pomysłów. Zbadamy, jakie są potrzeby wawerskiego odbiorcy kultury i ustalimy, jak będziemy działać. Stworzymy program adekwatny do potrzeb zamieszkującej dzielnicę Wawer, ciągle poszerzającej się społeczności.

Wykreowana na mapie Warszawy nowa instytucja kultury ma szansę na budowanie swojego wizerunku od początku i dostaje też szansę na dotarcie do nowych środowisk. Będziemy konsekwentnie i efektywnie budować wizerunek Wawerskiego Centrum Kultury. Będziemy budować nowe relacje z publicznością i uczestnikami projektów, ale trzeba też umiejętnie podtrzymywać te relacje w przyszłości.

Wawerskie Centrum Kultury to sześć osiedlowych klubów kultury (obecnie filii WCK), to także Wawerska Strefa Kultury (w Międzylesiu), w której budujemy Strefę Młodzieży, Strefę NGO’s i Strefę Kreatywności otwartą dla wszystkich mieszkańców Wawra. Kreatywność nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi praktykujących zawodowo jedną z tradycyjnych form sztuki. Wierzę, że drzemie ona w każdym z nas, każdy z nas posiada zdolności twórcze, których nie wolno pozostawić przypadkowi.

Zapraszam do współtworzenia Wawerskiego Centrum Kultury, które będzie miejscem wielu doświadczeń społecznych i artystycznych, a inspiracją do nich niech będzie bogactwo historii Wawra, piękna natura, aktywni mieszkańcy i kreatywny zespół.

 

Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury