A A A A

Zajęcia

Zajęcia
Zajęcia
Trening kreatywności dla seniorów w Międzylesiu.

Trening kreatywności dla seniorów w Międzylesiu.

PRACOWNIA COSPLEY I KOSTIUMU TEATRALNEGO

PRACOWNIA COSPLEY I KOSTIUMU TEATRALNEGO

Wolontariat młodzieżowy w Międzylesiu

Wolontariat młodzieżowy w Międzylesiu

AKROBATYKA

AKROBATYKA

TANIEC NOWOCZESNY

TANIEC NOWOCZESNY

Ceramika dla dzieci w Nadwiślu

Ceramika dla dzieci w Nadwiślu

WARSZTATY TEATRALNE

WARSZTATY TEATRALNE

ZAJĘCIA WOKALNE DLA MŁODZIEŻY

ZAJĘCIA WOKALNE DLA MŁODZIEŻY

Ceramika dla dorosłych w Nadwiślu

Ceramika dla dorosłych w Nadwiślu

Ceramika rodzinna w Nadwiślu

Ceramika rodzinna w Nadwiślu

Balet dla dzieci w Międzylesiu

Balet dla dzieci w Międzylesiu