A A A A

SEKCJA TANECZNO-RYTMICZNA Z ELEMENTAMI TAŃCA KLASYCZNEGO - NIEZAPOMINAJKI


SEKCJA TANECZNO-RYTMICZNA Z ELEMENTAMI TAŃCA KLASYCZNEGO - NIEZAPOMINAJKI

Środa: 16:30 - 17:15
Instruktor: Iwona Rolka
Opłata: 100 zł/m-c (1 x w tygodniu 45 minut)

Dzieci w wieku 3- 5 lat. Na zajęciach bawimy się i tańczymy w rytm muzyki. Dzieci krok po kroku zapoznają się z ćwiczeniami tanecznymi przed lustrem i przy drążku, poznają podstawy tańca klasycznego oraz uczą się koordynacji ruchowej i rozwijają poczucie rytmu. Maluchy mogą pochwalić się umiejętnościami na krótkich pokazach dla rodziców i zaproszonych gości.