A A A A

SEKCJA TANECZNO-RYTMICZNA Z ELEMENTAMI TAŃCA KLASYCZNEGO - NIEZAPOMINAJKI


Środa: 17:00 - 17:30
Piątek: 17:00 - 17:30
Instruktor: Iwona Rolka

Opłata: 60 zł/m-c

Dzieci w wieku 3- 6 lat. Na zajęciach bawimy się i tańczymy w rytm muzyki. Dzieci krok po kroku zapoznają się z ćwiczeniami tanecznymi przed lustrem i przy drążku, poznają podstawy tańca klasycznego oraz uczą się koordynacji ruchowej i rozwijają poczucie rytmu. Maluchy mogą pochwalić się umiejętnościami na krótkich pokazach dla rodziców i zaproszonych gości.