A A A A

PLASTYKA - TEMPERY


PLASTYKA - TEMPERY

Czwartek: 17:30 - 18:30
Instruktor: Małgorzata Szybińska
Opłata: 70 zł/m-c (1 x w tygodniu 60 minut)

Dzieci w wieku 6-9 lat. Dzieci poznają różne techniki i podstawowe pojęcia z dziedziny sztuki plastycznej. W swoich pracach pokazują świat takim, jakim go widzą. Udział w zajęciach pozwala przelać emocje i wrażenia na papier. Uczestnicy biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych.