A A A A

PLASTYKA - AKWARELE


Czwartek: 15.45 - 17.15
Instruktor: Małgorzata Szybińska
Opłata: 60 zł/m-c

Dzieci powyżej 10 lat. Zajęcia adresowane do młodzieży, która pragnie rozwijać swoje umiejętności plastyczne zarówno w rysunku jak i malarstwie. Inspiracją dla uczestników są prace artystów reprezentujących różne style. Młodzież poznaje zasady kompozycji i budowania przestrzeni, a uzyskaną wiedzę przenosi na płótno i papier. Udział w zajęciach uwrażliwia na pracę innych, buduje więzi w grupie, pozwala na wyrażenie własnych opinii.