A A A A

PLASTUSIE - ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE


PLASTUSIE - ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Czwartek: 11.00
Instruktor: Olga Grądzka
Opłata: 25 zł za 1 zajęcie lub 80 zł/m-c  (1 x w tygodniu 90 minut)

Zajęcia dla dzieci w wieku 2 - 4 lata. Warsztaty ogólnorozwojowe- zabawy muzyczno-ruchowe, sensoryczne, plastyczne, integrujące. Poprzez zabawę dzieci przygotowują się do efektywnego przyswajania wiedzy w dalszych etapach edukacji, rozwijają umiejętność pracy w grupie oraz pobudzają swoją kreatywność. W trakcie  zajęć dzieci witają się i gimnastykują przy muzyce, uczą się prostych piosenek, słuchają bajek, oglądają mini teatrzyki, poznają rówieśników. Każde spotkanie jest zakończone formą plastyczną związaną z tematem zajęć. Spotkania u Plastusiów pozwolą maluchom łagodnie przejść progi przedszkola.