A A A A

JU-JITSU - GEDAN I


JU-JITSU - GEDAN I

Środa 17:40 - 18:30
Instruktor: Łukasz Budny
Opłata: 90 zł/m-c (1 x w tygodniu 50 minut)

Sekcja dla początkujących. Dzieci w wieku 6 -10 lat. Aiki-jujitsu to sztuka która uczy wytrwałości, akceptacji, opanowania i cierpliwości. Dla dzieci aiki-jujitsu to przede wszystkim zajęcia rekreacyjno-ruchowe, z elementami walki, poszerzające wyobraźnię ruchową, rozładowujące agresję, uczące samodyscypliny i koncentracji. Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach dzieci nabywają umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, między innymi uczą się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i tolerancji. Zajęcia wspomagają kształtowanie prawidłowej postawy ciała, orientację w przestrzeni oraz lateralizację. Podstawową zasadą w pracy z dziećmi jest nauczanie poprzez zabawę połączoną z dyscypliną na zajęciach, co jest cechą charakterystyczną szkół sztuk walki.