A A A A

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WOKALNE


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WOKALNE

Poniedziałek-piątek- godziny ustalane indywidualnie
Instruktorzy: Antoni Parzychowski i Aleksander Parzychowski
Opłata: 200 zł/m-c (1 x w tygodniu 55 minut)

Zapraszamy na indywidualne zajęcia wokalne prowadzone przez duet młodych wokalistów

W ramach zajęć:

prawidłowa emisja głosu
poszerzenie skali głosu
prawidłowy oddech i praca przepony
podstawy rozśpiewki aparatu mowy
pokonywanie tremy i obycie ze sceną
umiejętność wyrażania siebie poprzez muzykę oraz pozostania sobą na scenie
wyrażanie szczerych emocji w muzyce
tworzenie przestrzeni na cykliczne prezentowanie naszej pracy na zajęciach