A A A A

Indywidualne zajęcia wokalne w Filii Zastów


Indywidualne zajęcia wokalne w Filii Zastów

Zapraszamy na indywidualne zajęcia wokalne prowadzone przez Braci Parzychowskich- duet młodych wokalistów

W ramach zajęć:

  • prawidłowa emisja głosu
  • poszerzenie skali głosu
  • prawidłowy oddech i praca przepony
  • podstawy rozśpiewki aparatu mowy
  • pokonywanie tremy i obycie ze sceną
  • umiejętność  wyrażania siebie poprzez muzykę oraz pozostania sobą na scenie
  • wyrażanie szczerych emocji w muzyce
  • worzenie przestrzeni na cykliczne prezentowanie naszej pracy na zajęciach

Spotkania raz w tygodniu- koszt 160 zł miesięcznie.

Godziny ustalane indywidualnie.

-