A A A A

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Norwid wizjoner”- termin składania zgłoszeń przedłużony do 29.10.2021

Data wydarzenia: 05.11.2021 16:01


Konkurs recytatorski skierowany jest do młodzieży i dorosłych. Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida
chcemy przybliżyć uczestnikom postać wielkiego artysty, poprzez zachęcenie ich do zgłębienia poezji utworów poety, a tym
samym bliższe poznanie go.
Celem konkursu jest przypomnienie i popularyzowanie utworów Cypriana Kamila Norwida pokazujących go jako człowieka,
obywatela Polski, chrześcijanina i Europejczyka.
Chcemy docenić patriotyzm poety oraz rozbudzić wśród młodzieży zainteresowania twórczością poety, a dzięki temu
budować postawy patriotyczne. Celem jest także rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży oraz
popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 12-15 lat, 16-
19 lat, 20 lat i powyżej. Uczestnicy zaprezentują się przed profesjonalnym jury online. Ocenie podlegać będą: dobór
utworu, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny, opanowanie pamięciowe, dykcja i kultura słowa. Uczestnicy
przygotowują do recytacji jeden dowolnie wybrany wiersz poety. Recytacja nie może być dłuższa niż 5 minut. Dla laureatów
przewidziano atrakcyjne nagrody m.in. sprzęt elektroniczny.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury