A A A A

Ogólnopolski konkurs malarski „Norwid inspiruje”

Data wydarzenia: 05.11.2021 16:01


Twórczość Cypriana Kamila Norwida zachęciła nas do ogłoszenia konkursu malarskiego na interpretację plastyczną utworów
poety skierowanego do młodzieży od 12 lat i dorosłych. W ten sposób chcemy docenić dziedzictwo jakie pozostawił po
sobie ten wszechstronny artysta. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat twórczości Cypriana Kamila
Norwida, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją, literaturą, kształtowanie umiejętności przekazywania w
formie plastycznej swoich wizji dotyczących utworów poety oraz umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej laureatom
konkursu szerszemu kręgowi odbiorców.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, będącą ilustracją wybranego przez siebie utworu. Wymogi techniczne dotyczące
wykonania pracy: Format A3, technika -rysunek, malarstwo, grafika, techniki płaskie bez sypkich.
Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, tytuł utworu, który
został zilustrowany. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność z tematem, staranność wykonania, ogólne wrażenie
artystyczne. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 12-15 lat, 16-19, 20 lat i powyżej. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody
 m.in.profesjonalne materiały plastyczne i sprzęt elektroniczny.

REGULAMIN

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury