A A A A

Ogólnopolski Konkurs Graficzny "Norwidowi na urodziny" na projekt ekslibrisu

Data wydarzenia: 05.11.2021 16:00


Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Norwidowi na urodziny" na projekt ekslibrisu.

Konkurs na projekt ekslibrisu (łac. ex libris ‘z książek’) znak własnościowy książki, ma na celu wyrażenie szacunku dla
twórczości Cypriana Kamila Norwida. Ponadto chcemy u uczestników poprzez udział w konkursie kształtować umiejętność
analizy i dokonywania syntezy ludzkiego życia na przykładzie historii poety.
Celem jest także pokazanie w znaku - rysunku wielowątkowej osobowości artysty, propagowanie wśród młodzieży i
dorosłych ekslibrisu jako dziedziny sztuki graficznej oraz konfrontacja twórczych osiągnięć.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 12-15 lat, 16-19 lat, 20 lat i powyżej. Zadaniem uczestników będzie
przedstawienie projektu ekslibrisu, który wyrażałby osobowość, twórczość lub zainteresowania Cypriana Kamila Norwida.
Prace mają być oryginalnym i samodzielnym dziełem autora, wykonanym w formacie A5, w klasycznej czerni i bieli. W
ilustrację należy wkomponować tekst: "EX LIBRIS CYPRIANA KAMILA NORWIDA" lub "EX LIBRIS C.K. NORWIDA".

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt elektroniczny.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

REGULAMIN