A A A A

W hołdzie powstańcom

Data wydarzenia: 01.08.2020 17:00


Zapraszamy do wysłuchania fragmentów książki pana Aleksandra Bobrownickiego pt.” Bilet do świata żywych. Wojna oczami dziecka”. Impulsem do napisania książki była wewnętrzna potrzeba oddania hołdu siostrze Marii, łączniczce AK, która zginęła w trzecim dniu Powstania -miała19 lat. Nie pozostał po niej nawet najmniejszy ślad. Autor pragnął również oddać hołd swojemu bratu Andrzejowi (pseudonim Andrzej Jastrzębski/Jastrzębowski) po którym pozostał jedynie betonowy słupek z ogólną liczbą „27 straconych 13 lutego 1944”, wystawiony vis-a-vis gmachu Sądów w Alei Solidarności. Pan Aleksander był dzieckiem, gdy wybuchło powstanie, ale przeżycia związane z tym okresem były bardzo silne i zaowocowały książką. Dziękujemy autorowi za ich spisanie.
Książka "Bilet do świata żywych. Wojna oczami dziecka" jest poświęcona wszystkim, którzy zginęli walcząc o wolność i honor Polski. Także tym bezimiennym.
Cześć ich pamięci!