A A A A

Opłaty za zajęcia


OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Wpłat za zajęcia można dokonywać przelewem na konto bankowe

Wawerskie Centrum Kultury
ul. Żegańska 1a 04-713 Warszawa
nr rachunku 31 1240 6159 1111 0010 5878 9477

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i nazwę sekcji na jaką uczęszcza oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata

np. Anna Kowalska edukacja plastyczna- „Kolorowe kredki”, wrzesień

Rodzaj zajęć:

- edukacja plastyczna- sekcje plastyczne „Kolorowe Kredki”, „Pastele”, „Pastele bis”, „Tempery”, „Akwarele”, ceramika

- edukacja muzyczna- nauka gry na instrumentach: gitara, pianino, keyboard, klarnet, akordeon

- edukacja poprzez ruch i muzykę- zespoły wokalno-taneczne „Rokendrolki” i „Rokendrolki bis”, sekcja taneczno-rytmiczna z elementami tańca klasycznego, aerobik 

- edukacja kulturalna z zakresu kultury japońskiej sztuki walki- Gedan I i Gedan II

- edukacja dla maluchów- sekcja „Plastusie”,

Wpłat za zajęcia można również dokonywać w kasie we wtorki i czwartki w godzinach 15:00-19:30