A A A A

Projekt PARTNERSTWO DLA WAWRA

Data wydarzenia: 30.10.2021 14:23


Od 2020 roku realizujemy projekt, w ramach którego grupa pracowników instytucji kulturalnych z Wawra (Wawerskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer m.st.Warszawa oraz fundacji Wielkie Historie) doskonali język angielski, realizuje międzynarodowe projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz rozwoju i kształcenia dorosłych. 

W tym roku odbędzie się wyjazd szkoleniowy. Pierwsza tura rozpoczyna się 4 września, a druga 18 września 2021 r, szkolenie językowe odbędzie się na Malcie.