A A A A

Działalność stacjonarna Wawerskiego Centrum Kultury

Data wydarzenia: 30.10.2021 13:59


Od 21 maja zostaly zniesione obostrzenia dotyczące prowadzenia dzialalności stacjonarnej w domach kultury. Można prowadzić warsztaty i zajęcia w grupach do 15 osób z zachowaniem wszelkich procedur.

W sprawie zajęć prosimy się kontaktować bezpośrednio z filiami WCK:

Falenica tel. 22 277 49 40 falenica@wck-wawer.pl

Radość tel. 22 277 49 64 radosc@wck-wawer.pl

Aleksandrów tel. 22 612 63 85 aleksandrow@wck-wawer.pl

Marysin tel. 22 812 01 37 marysin@wck-wawer.pl

Anin tel. 22 815 41 40 anin@wck-wawer.pl

Nadwiśle tel. 514 863 165 nadwisle@wck-wawer.pl

Zastów tel. 22 815 67 63 zastow@wck-wawer.pl

Międzylesie tel. 22 443 70 56 wawer.wck@um.warszawa.pl