A A A A

NGO

Wawerskie Centrum Kultury od początku istnienia współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sposób stały i akcyjny. Razem tworzymy ekosystem działań artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Zapraszamy do wspólnych przedsięwzięć- możemy udostępniać nasze zasoby, dzielić się przestrzenią, wspólnie organizować imprezy i zajęcia, prowadzić projekty, wspierać realizację Waszych pomysłów. 

Kontakt: Joanna Wichowska
22 443 70 56
jwichowska@wck-wawer.pl
CENTRUM W RUCHU (program) 2 piętro, sala 118

       

 

WAWERSKI KLUB DLA RODZIN STOWARZYSZENIA MIERZ WYSOKO (program2 piętro, sala 91, 92, 115  

  

          
FUNDACJA RADOŚĆ DLA LUDZI (program) 2 piętro, sala 119, 87 

 

 

WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (kontakt) 1 piętro, sala 58

 

 

 WARSZAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO (program) 2 piętro, sala 101 

 
STUDIO FOTOGRAFICZNE BITAMBUTAM I SŁODKOKWAŚNA (program) 2 piętro, sala 89