A A A A

ZE SZTUKĄ PRZEZ ŚWIAT. Zajęcia muzyczno-wokalno-językowe w Międzylesiu.


ZE SZTUKĄ PRZEZ ŚWIAT. Zajęcia muzyczno-wokalno-językowe w Międzylesiu.

ZE SZTUKĄ PRZEZ ŚWIAT / ŚRODA / OD GODZ. 14.00 - 20.00 / DZIECI, MŁODZIEŻ
Środa: 14.00 - 20.00 (zajęcia indywidualne)
Instruktor: Monika Przygoda
Opłata: 100 zł / 60 minut
Sala: 32, parter

Zajęcia rozpoczynają się od 21 września

ZAJĘCIA MUZYCZNE I JĘZYKOWE
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Oferujemy zajęcia w formie lekcji indywidualnych, istnieje również możliwość organizacji zajęć w małych grupkach.
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE :
- ŚPIEW / WOKAL (nauka od podstaw lub rozwój umiejętności, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych, na uczelnie muzyczne, przygotowanie do konkursów)
DODATKOWO DO ZAJĘĆ ŚPIEWU OFERUJEMY PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ (aktorstwo, recytacja, konkursy recytatorskie)
- FORTEPIAN / KEYBOARD (nauka od podstaw, rozwój gry na instrumencie, przygotowanie do egzaminów)
ZAJĘCIA JĘZYKOWE :
- JĘZYK ANGIELSKI – nauka języka od przedszkola do matury, dla dzieci zajęcia, oferujące ciekawe gry i zabawy, zajęcia w formie korepetycji, rozwój języka, przygotowania do sprawdzianów, testów, egzaminów

Nasze zajęcia są elastyczne – czyli możemy wybrać jedną z powyższych opcji lub łączyć kilka opcji w ramach jednej godziny zajęć.
Przykładowe połączenia:
Śpiew / fortepian
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci / angielski
Śpiew / angielski
Fortepian / angielski
Śpiew / aktorstwo

Fundacja we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury oferuje udział w konkursach i koncertach. Uczestnicy zajęć muzycznych mają możliwość regularnego występowania na scenie. Fundacja również co roku nagrywa płytę z odkrytymi talentami.