A A A A

PLASTYKA DLA DZIECI


PLASTYKA / CZWARTEK / GODZ. 15.45 i 17.00 i 18.15 / DZIECI 6-12 LAT
Czwartek: 15.45 - 16.45 - I grupa (dzieci 6-8 lat)
Czwartek: 17.00 - 18.00 - II grupa (dzieci 9-10 lat)
Czwartek: 18.15 - 19.15 - III grupa (dzieci 11-12 lat)
Instruktor: Edyta Bystroń
Kontakt: 22 443 70 73
Opłata: 70 zł/m-c
Sala: 112, 2 piętro

Na zajęciach plastycznych będziemy rysować, malować i poznawać świat sztuki. W przyjaznej, twórczej atmosferze każdy uczestnik poczuje się jak mały artysta.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program, w ramach którego dzieci poznają techniki malarskie (akwarele, akryle, tempery, tusze), rysunkowe i graficzne (pastele suche i tłuste, cienkopisy, mazaki, monotypia), a także uczą się podstaw kompozycji, zasad rysowania portretu, proporcji ludzkiego ciała, mieszania kolorów, jak rysować różne zwierzęta. Pracownia plastyczna jest miejscem do eksperymentowania i realizowania własnych pomysłów.