A A A A

Zapraszamy dzieci na warsztaty plastyczno-teatralne w Międzylesiu.


II tego lata edycja warsztatów plastyczno-teatralnych dla dzieci zacznie się w Wawerskiej Strefie Kultury w Międzylesiu w czwartek 6 sierpnia. W ciągu 7 dni grupa dzieci dowie się więcej o kosmosie, ziemi, ekologii, a przede wszystkim- o teatrze.
Zajęcia, inspirowane "Małym Księciem" Antoine'a de Saint Exupery'ego prowadzi scenograf Izabela Toroniewicz i reżyser Bartłomiej Wyszomirski. Odbywać się będą w dni powszednie w godzinach 10.00-14.00. Dzieci wykonają kostiumy, dekoracje, opracują ruch sceniczny i zagrają w krótkim przedstawieniu na zakończenie artystycznego turnusu.


Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat, wstęp wolny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń- tel. 22 443 70 73, 22 443 70 56