A A A A

NATURA SZCZĘŚCIA. NABÓR DO PROJEKTU (KĄPIELE LEŚNE)

Data wydarzenia: 22.01.2021 17:00


Dr Magdalena Gawrych z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wawerska Strefa Kultury zapraszają do udziału w projekcie

NATURA SZCZĘŚCIA- WPŁYW INTERWENCJI OPARTYCH O KONTAKT Z PRZYRODĄ NA ZDROWIE I DOBROSTAN PSYCHICZNY

Celem projektu jest uzyskania naukowych danych na temat wpływu kontaktu z naturą, zwłaszcza terapii lasem na jakość życia, i dobrostan psychiczny- np poprzez zmianę poziomu lęku, stresu, objawów depresyjnych. Badanie będzie towarzyszyło sesjom kąpieli leśnych, prowadzonych przez autorkę projektu według metodologii naukowej. W badaniu mogą wziąć udział ochotnicy powyżej 18 roku życia, poruszający się samodzielnie (ze względu na specyfikę tras leśnych).

Trzy cotygodniowe sesje odbywać się będą w Międzylesiu, punktem zbiórki jest parking pod Szkołą Podstawową nr 138 na ulicy Pożaryskiego. Jedna sesja trwać będzie od godziny do dwóch. Po przeprowadzeniu naboru ustalimy podział grup m.in wg preferencji uczestników co do dnia (piątek lub sobota ok. godz.11.30-13.30).

Pierwsza grupa- początek 22 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem

zapisy@wck-wawer.pl z tytułem wiadomości TERAPIA LEŚNA