A A A A

ZAJĘCIA WOKALNE DLA DOROSŁYCH


ZAJĘCIA WOKALNE DLA DOROSŁYCH / PIĄTEK / GODZ. 18.30 / DOROŚLI
piątek 18.30 - 19.45
Instruktor - Jerzy Ostrowski
Wstęp 20 zł/mies.       

Grupa wokalna  dla dorosłych „Śpiewać każdy może”. Cele zajęć to ogólne umuzykalnienie, praca nad głosem, praca nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. To również raca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. Zespół śpiewa piosenki w różnych stylach muzycznych. Muzyka jest zjawiskiem kultury, zatem zadaniem instruktora prowadzącego zajęcia koła wokalnego jest włączenie uczestnika w proces kulturotwórczy. To właśnie kultura i sztuka nadają sens naszym działaniom. Zajęcia wokalne sprzyjają wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka.  Śpiew jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia.