A A A A

WARSZTATY Z CERAMIKI


WARSZTATY Z CERAMIKI / ŚRODA / GODZ. 16.00 / DZIECI/GODZ. 18.00 MLODZIEZ I DOROŚLI
Środa 16.00-17.30 dzieci
Środa 18.00-19.30 mlodzież i dorośli
Instruktor: Michał Będziński
opłata; 140 zł/m-c, jednorazowe wejściówki dla rodziców 40zł/os

Zajęcia z ceramiki dla dzieci odbywają się na zasadzie otwartej pracowni. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 r.z. Program nauczania i tempo pracy są dostosowywane do ogólnych możliwości grupy. Zajęcia z ceramiki rozwijają zmysł dotyku i orientacji przestrzennej, kształcą wrażliwość na barwy, formy, jak i poczucie estetyki. Uczestnicy mają okazję ćwiczyć zdolności manualne oraz poznają cały proces tworzenia z gliny w różnych technikach ceramicznych.