A A A A

UMUZYKALNIENIE


UMUZYKALNIENIE

UMUZYKALNIENIE Zajęcia indywidualne

Wtorek i piątek 13:00 - 15:50 oraz 17:20 - 17:50

Dzieci, młodzież, dorośli.

Czas trwania:

  • 15 lub 20 minut (dzieci),

  • 20 minut (młodzież),

  • 30 minut (osoby dorosłe).

Indywidualne zajęcia umuzykalniające pozwalają na dopasowanie metod i sposobów nauki oraz zdobywania umiejętności i kompetencji muzycznych do charakteru i zainteresowań danego dziecka, młodzieży oraz osób dorosłych bez presji grupy, porównywania się z innymi czy oceniania. Rozwój i progres opiera się na poznaniu i odniesieniu do własnych pokładów możliwości, talentów i szybkości czynienia postępów.

Dobra baza podstawowej wiedzy i umiejętności muzycznych oraz ich kształcenie jest kluczowe w rozwoju na jego kolejnych etapach nie tylko w obszarze artystycznym, muzycznym, ale także ogólnorozwojowym.

Świadomy miłośnik muzyki i meloman to ogromny skarb dla Kultury, a odpowiednio rozpoznany muzyczny potencjał stanowi kluczowy czynnik późniejszych wielkich muzycznych Talentów.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a prowadząca oferuje szeroki zakres metod, ćwiczeń oraz pracę z wykorzystaniem nagrań muzycznych i różnorodnych instrumentów (głos, skrzypce, fortepian, flet prosty i inne).

Założenia/cele:

  • nauka aktywnego słuchania i wykonywania muzyki (piosenki, utwory wokalne i instrumentalne, folklor),

  • poznanie podstawowych elementów, pojęć i form muzycznych,

  • rozwój słuchu muzycznego i poczucia rytmu,

  • aktywacja muzykalności poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe,

  • kształcenie umiejętności improwizacji muzycznej,

  • nauka skupienia "tu i teraz", ćwiczenia na koncentrację oraz wzmacniające pewność siebie,

  • wstępne poznanie własnego głosu oraz innych instrumentów w przyjemnej, komfortowej atmosferze.

Instruktorka: dr Aleksandra Raszyńska

Opłaty: 70 zł za miesiąc.

Zapisy: 22 277 49 64, 514 863 281
itoroniewicz@um.warszawa.pl, umarciniak@wck-wawer.pl , agdabrowska@um.warszawa.pl