A A A A

PRACOWNIA COSPLEY I KOSTIUMU TEATRALNEGO


PRACOWNIA COSPLEY I KOSTIUMU TEATRALNEGO

Zapraszamy na zajęcia cospley, czyli artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazywane cosplayerami tworzą przebrania i wcielają się w postać fikcyjną.Termin ‘cosplay’ powstał w Japoni 1984 roku, ale za początki tego zjawiska uważa się konwent 1st World Science Fiction Convention, który miał miejsce w Nowym Jorku w 1939 roku. Cosplay jako hobby bardzo mocno rozwija się do dnia dzisiejszego. Czasami organizowane są wydarzenia dedykowane właśnie cosplayerom, a konkursów o charakterze międzynarodowym wciąż przybywa. Istnieją również specjalne strony internetowe i aplikacje skierowane konkretnie do pasjonatów cosplayu.

Oraz zajęcia z projektowania kostiumu teatralnego, czyli oddania charakteru postaci scenicznej,aktora. Wprowadzenie w zagadnienia historii kostiumu i teatru, spotkania z ciekawymi twórcami. Poznanie technik wykonywania kostiumów. 

możliwość szycia i wykonywania podstaw cospley'owych i kostiumu teatralnego

Zajęcia we czwartki od godziny 18:30 do 19:45, koszt 120 zł za miesiąc

Insrtuktorka: Iza Toroniewicz