A A A A

PLASTYKA - STUDIO DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH


PLASTYKA - STUDIO DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH / WTOREK / GODZ. 16.15 / DZIECI 5-7 LAT i DZIECI 8-12 LAT
wtorek 16.00 - 16.45
wtorek 17.00 - 17.45
Instruktor: Iwona Jończyk
Opłata: 50 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg. 

Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat - 1 grupa oraz dzieci w wieku od 8 do 12 lat - 2 grupa.  Zapraszamy do świata wyobraźni, gdzie można zrobić niemal wszystko - ze wszystkiego i z niczego. Różnorodność form, technik i tematów gwarantują  wszechstronny rozwój dziecka. To również super zabawa. Dzieci nabywają umiejętności posługiwania sie plamą, linią, szeroką paletą barw, poznają i nazywają odcienie kolorów. Za pomocą działań plastycznych przedstawiają swoje doświadczenia o otaczającym świecie. Uczestnictwo w zajęciach to: zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi, nauka obserwacji świata poza wyuczonymi schematami, poprawienie percepcji, spostrzegawczości a także nabycie umiejętności myślenia przestrzennego. Zajęcia w miłej atmosferze, z zaangażowanym instruktorem uchylą wrota do pokochania sztuki w wielu wymiarach. Uczestnik zajęć będzie potrafił wyrazić swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych.