A A A A

"Zróbcie coś, może film jakiś". Warsztaty filmowe dla młodzieży.


Po długim okresie izolacji społecznej młodzież na deficyty w sferze kompetencji społecznych, kontaktu ze sztuką i  zdolności do kolektywnego tworzenia. Chcemy temu zaradzić organizując twórcze procesy,w których uczestnicy- uczniowie szkół podstawowych i średnich będą mogli przywrócić sztuce jej działanie witalizujące, otwierające, stymulujące wzrost i areterapeutyczne.

Projekt dla młodzieży, realizowany z partnerem- Szkoła Podstawową nr 204 finansowany jest ze środków m.st.Warszawa. Jego widocznym rezultatem jest krótki film fabularny, całkowicie autorski.

Cele:

Rozwijanie kompetencji świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze

-organizacja 2-tygodniowego warsztaty

-wyprodukowanie filmu młodzieżowego

-zorganizowanie pokazów filmu oraz wystawy fotograficznej "making off" 

Grupa docelowa: młodzież od 13 r.ż

Projekt wpisuje się w założenia celu startegii Warszawa#30

Aktywnie spędzam czas blisko domu 

Rozwijamy nasz twórczy potencjał

 

Projekt trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2021. Koordynatorką jest Joanna Wichowska.

PODSUMOWANIE 

W projekcie wzięło udział 14 młodych ludzi mieszkających w dzielnicy Wawer miasta Warszawa. Brali udział w warsztatach, w produkcji filmu i w jego w pokazach. Oceniają projekt wysoko, wypowiadają się o swoich doświadczeniach "zabawy tworzeniem" z entuzjazmem i oczekują kontynuacji- nakręcenia sequela filmu. 

Przedstawiamy film stworzony przez młodzież, "czarną komedię apokaliptyczną" jak ją nazwali, pt. "Przynieś mi kawę" oraz materiał dokumentujący proces twórczy "Making of".