A A A A

Wszyscy śmiejemy się w jednym języku


Wszyscy śmiejemy się w jednym języku

KRÓTKI OPIS I CELE PROJEKTU:
Projekt "Wszyscy śmiejemy się w jednym języku" to cykl warsztatów międzykulturowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych. Iskrą, która zapoczątkowała pracę nad projektem jest myśl: "wszyscy śmiejemy się w jednym języku". Autorzy chcieli przyczynić się do budowania dialogu międzykulturowego, który połączy aspekty edukacji kulturalnej z działaniami artystycznymi. Projekt zrealizowali doświadczeni edukatorzy z Afryki, którzy od lat mieszkają w Warszawie oraz artyści z Polski. Działania to warsztaty edukacyjne na temat m.in. realiów życia w krajach afrykańskich, elementów kultury i obyczaje, uchodźstwa, wierzeń, współżycia w wielokulturowym społeczeństwie; warsztaty wokalne oraz warsztaty gry na bębnach. Uczniowie w wyniku przeprowadzonych działań rozróżniają pojęcia migracji i uchodźstwa, wielokulturowości i integracji społecznej, a podczas warsztatów muzycznych zapoznali się z trendami muzyki afrykańskiej oraz poprzez dobrą zabawę i dawkę inspiracji nauczyli się wyzwalać dobrą energię podczas gry na bębnach. Punktem kulminacyjnym projektu był wernisaż i wystawa prac plastycznych o tematyce afrykańskiej. Bezpośrednim celem projektu było przekazanie uczestnikom unikatowej wiedzy (historycznej i współczesnej) na temat krajów Afryki oraz budowanie postawy wrażliwości i otwartości na przedstawicieli odmiennych kultur i tradycji.

ADRESACI:
Dzieci w wieku 8-9 lat.

PARTNER:
Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie

TERMIN REALIZACJI:
06-10.2020

WYDARZENIA W RAMACH ROJEKTU:
6-7.2020
1. Nagranie i opracowanie video-wykładu na temat historii i kultury Afryki. Tematyka to m.in. realia życia w krajach afrykańskich, elementy kultury i obyczajów, uchodźstwo, wierzenia, życie w wielokulturowym społeczeństwie.
2. Nagranie i opracowanie video-warsztatów wokalnych na temat trendów muzyki afrykańskiej, technik śpiewu i ćwiczeń głosowych.
3. Nagranie i opracowanie video-warsztatów gry na bębnach. Warsztaty mają walory artystyczne i integracyjne, dostarczają uczestnikom dawki pozytywnej muzycznej energii.
9-12.2020
1. Projekcje nagrań video (z wykładu i warsztatów) dla uczestników projektu - łącznie 7 nagrań w siedem dni. Wszystkie projekcje odbyły się w sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury Filia Falenica. Aby zachować zasady bezpieczeństwa projekcje odbywały się dla dwóch różnych grup (klas trzecich Szkoły) z zachowaniem godzinnej przerwy.
2. Przygotowanie w szkole prac plastycznych inspirowanych warsztatami, przekazanie prac do WCK. Uczestnicy projektu wykonali prace związane tematycznie z Afryką, w technice malarskiej.
3. Przygotowanie i wernisaż on-line wystawy prac plastycznych, w postaci prezentacji zamieszczonej na stronie www.wck-wawer.pl/falenica i na fb WCK Filia Falenica (wystawa zamieszczona na stałe na fb i do końca roku 2020 na stronie www).

Projekt "Wszyscy śmiejemy się w jednym języku" dofinansowany ze środków Fundacji PZU