A A A A

Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia.


Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia.

Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia.

Projekt „Wieża Babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia” za cel stawiał sobie wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur oraz stworzenie dla młodzieży przestrzeni do dyskusji na temat wpływu kultury na naturę czyli wpływu działania człowieka na stan przyrody. Tytuł nawiązuje do mitycznej wieży Babel, kiedy to ludzie przy budowie zaczęli mówić różnymi językami, przestali się rozumieć i nigdy nie dokończyli wspólnego projektu. Z tekstów Księgi Rodzaju jako przyczynę pomieszania języków podaje się karę bożą za grzech ludzkiej pychy i chęć dosięgnięcia nieba. Z tego można wnioskować, że ludzkość chciała współpracować ale cel, tej oddolnej inicjatywy, okazał się zbyt wygórowany.

Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2019
Adresaci: mieszkańcy Wawra pochodzących z różnych stron świata, młodzież i dorośli.
Realizatorzy: Katarzyna Sacha, Magdalena Shaw, Elżbieta Kielak, Jarosław Rosiński, Beata Jewiarz, Jakub Snochowski, Iza Skorupka, Magda Mróz, Anna Sacewicz, Piotr Szambelan, Małgorzata Myszka,
Autorka/koordynatorka: Ewa Andrearczyk
Partnerzy: Fundacja teK, XXVI LO
Dofinansowanie: Biuro Kultury, Fundusz Animacji Kultury WPEK