A A A A

Warsztaty szycia - art patchwork


Warsztaty szycia - art patchwork

Projekt “Warsztaty szycia - art patchwork” zakłada przeprowadzenie sześciu warsztatów szycia w technice patchwork, które pozwolą na stworzenie wystawy końcowej z prac stworzonych przez uczestniczki. Działania projektowe są skierowane do dorosłych mieszkanek Wawra, które chcą nauczyć się szycia na maszynie i są zainteresowane tematyką spotkań. W warsztatach może wziąć udział każda chętna osoba, bez względu na umiejętności obsługi maszyny do szycia, czy znajomości techniki. Patchwork to sztuka łączenia tkanin lecz przede wszystkim ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Działania w ramach projektu:

 • 6 warsztatów (każdy po 360 minut) nauki szycia artystycznych patchworków. Na każdym z warsztatów zapoznamy uczestników z inną techniką i metodami pracy z patchworkiem. Podczas każdego z warsztatów uczestniczki stworzą małą pracę - obraz w technice patchwork (maksymalny wymiar pracy A4). Warsztaty przeprowadzą artystki - amatorki, członkinie Stowarzyszenia Polskiego Patchworku, które chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, specjalizujące się w danej technice. Wśród technik m.in.:

  • Pikowanie z wolnej ręki - techniki pikowania patchorków. Warsztat podstawowy na którym uczestniczki dowiedzą się jak ustawić maszynę, jakich używać stopek, jakie igły, jakie nici i jak prowadzić materiał. To jest podstawa do tworzenia obrazów w różnych technikach.

  • Conffetii - artystyczna metoda pikowania drobno pociętych kawałków materiału w różnych kolorach.

  • Aplikacja odwrotna - technika polegająca na wycinaniu wzoru odsłaniającego spodnią tkaninę

  • Aplikacja z surowymi brzegami, aplikacja z podwijanymi brzegami.

  • Yo-yo - technika wykorzystująca przygotowane na podstawie szablonu kółeczka z których zszywa się następnie quilt lub używa do aplikacji.

  • Witraż w patchworku

 • Indywidualne konsultacje dla uczestniczek projektu. Każda z uczestniczek będzie miała możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia przy tworzeniu swoich prac. W przypadku natrafienia na trudności, czy w celu wykończenia pracy, jeżeli nie uda się jej tego dokonać w czasie przeznaczonym na dany warsztat.

 • Wystawa prac powstałych w trakcie warsztatów

 • Wspólny stół - rozmowy przy stole w trakcie przerw lunchowych

 


Wszystkie spotkania i warsztaty odbywać się będą w WCK Filii Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.

Informacje o projekcie: Anna Bartosik, tel. 22 612 63 85, abartosik@wck-wawer.pl

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.

 

Fotorelacja z projektu:


Zdjęcia - Radosław Różycki, pracownicy WCK oraz uczestniczki projektu. Filmowa fotorelacja - Anna Bartosik