A A A A

URZECZE. TWÓRCZY POTENCJAŁ


URZECZE. TWÓRCZY POTENCJAŁ

URZECZE. TWÓRCZY POTENCJAŁ, w założeniu jest kontynuacją projektu WAWER. TWÓRCZY POTENCJAŁ, to cykl wydarzeń artystycznych połączonych z warsztatami, zakończony wydarzeniem artystycznym - happeningiem polegącym na tworzeniu wielkoformatowej mandali z naturalnych surowcow na Plaży Romantycznej przy dźwiękach natury i piszczałkach oraz teatrem cieni stworzonym przez naturę. Uczestnicy warsztatów i wydarzeń, dzięki udziałowi w sytuacjach twórczych będą mogli rozwijać ważną kompetencę jaką jest kreatywność i wejść w role artysty. Nasze działania nazwiemy, zgodnie z ich charakterem ,,Land Art dla klimatu". Będą to działania łączące elementy plastyki, teatru cieni, muzyki, ruchu, w przestrzeni nadwislańskiej, połczączone z warsztatami przygotowujcącymi do udziału w akcjach artystycznych. Uczestnicy będą mieli mozliwość współtworzenia z artystami oryginalnych akcji, nawiązujących tematycznie do tradycji Urzecza, ochrony klimatu i sztuki ziemi. Z udziału w działaniach ,,Land art dla klimatu" będą mogły skorzystać dwie grupy: zorganizowane grupy młodzieży ze szkoły oraz dzieci,młodzież i dorosli korzystający z przestrzeni nadwislanskiej jako miejsca relaksu i niedzielnego odpoczynku.

Przygotowaliśmy wykład i następujące warsztaty:

Tradycja nadwiślańskiego Urzecza, wykład o tradycji i historii nadwiślańskiego mikroregionu Urzecze, opowie dr. Łukasz Maurycy Stanaszek, jak na ukształtowanie się odrębnej tożsamości Urzecza przez dziesiątki lat wpływato szereg czynników. Przede wszystkim była to obecność Wisły, swoistego "okna na świat" dla ludzi żyjących nad jej brzegami, którzy nawzajem nazywali siebie Zawiślakami. Dzięki badaniom regionu udało się ustalić, że Urzecze związane było z trzema kulturowymi tradycjami - mazurską, orylską i olęderską. Dogodna odległość targowa oraz szybka dostępność do niezwykle chłonnego rynku warszawskiego (maksymalnie 40 km z biegiem rzeki), przyczyniły się do wytworzenia unikatowej wspólnoty, manifestującej się w specyficznej nadrzecznej gospodarce związanej z melioracją i osuszaniem terenu a także w strojach z charakterystycznym haftem czarną nitką.

Ceramiczne dzwonki wietrzne, warsztaty przygotowujące do udziału w akcji artystycznej połączone z akcją artystyczną w nadwiślańskiej przyrodzie. Wykonane na warsztatach formy inspirowane haftem posłużą jako część instalacji na wydarzeniu finalnym. Dźwięki ceramicznych dzwonków na wietrze pozwoli nam chwilę relaksu i pomyśleniu o tradycyjnym Urzeczu.

Naturalny teatr cieni, warsztaty przygotowujące do udziału w akcji artystycznej połączone z akcją artystyczną w nadwiślańskiej przestrzeni. Zawieszone tkaniny między drzewami stworzą naturalny teatr cieni, czasem to co jest oczywiste trzeba nazwac aby wyzwolić kreatywne spostrzeganie świata. Dzięki takim "zabawom światła i cienia" uczestnicy uświadomią sobie jak wielką wartoscią są drzewa i otaczająca nas natura.

Modelatorskie kwiaty - warsztat będzie polegał na budowaniu wielkoformatowych kwiatów inspirowanych haftem urzeczanskim. lnstalacja z kwiatów w makro skali, ustawiona na plaży Romantycznej będzie przywodziła na myśl wiatraki, będzie też elementem do impresji w teatrze cieni.

Warsztat mandali, warsztaty przygotowujqce do działań tworzenia nadwislanskiej mandali z surowców naturalnych. Sam termin "mandala" oznacza "centrum i to, co wokół niego". W ten sposób nawiąiemy do tradycji i sztuki land artu.

Dźwięki naturalne, warsztaty przygotowujqce do udziału w performansie to wydarzenie sktadające się z kilku części - tworzenia piszczałek i instalacji dzwiękowej, warsztatu śpiewu i ruchu intuicyjnego, a na koniec - wyciszającej relaksacji przy dzwonkach wietrznych.

Działania w nadwiślańskiej przyrodzie będą dokumentowane z czego powstanie cyfrowy kolaż fotograficzno -­ dźwiękowy w formie wystawy multimedialnej

Projekt finansowany przez Fundusz Edukacji Kulturalnej 2023

 

 

HARMONOGRAM „URZECZE.TWÓRCZY POTENCJAŁ”

Wykład dr. Łukasza Stanaszka – 3.06.2023 / godzina 12:00 / WCK Filia Radość

Warsztaty ceramiczne / Michał Błędziński – 4.06.2023 / godzina 15:00 / Plaża Romantyczna

10.06.2023 / godzina 16:00 / WCK Filia Radość i plener

11.06.2023 / godzina 12:00 / WCK Fila Radość

Warsztaty modelatorskie / Beata Nyczaj – 4.06.2023 / godzina 15:00 / Plaża Romantyczna

10.06.2023 / godzina 16:00 / WCK Filia Radość

11.06.2023 / godzina 12:00 / WCK Fila Radość

Warsztaty naturalne dźwięki / Kamil Niedziałek – 24 i 25.06.2023 / godzina 12:00 / WCK Filia Radość

1.07.2023 / godzina 12:00 / WCK Filia Radość i plener

Warsztaty mandali / Agnieszka Dąbrowska – 10.06.2023 / godzina 12:00 / WCK Filia Radość

11.06.2023 / godzina 16:00 / WCK Filia Radość i plener

Warsztaty teatru cieni / Iza Toroniewicz - 24 i 25.06.2023 / godzina 12:00 / WCK Filia Radość i plener

Wydarzenie na plaży Romantycznej – 2.09.2023 / godzina 12:00

Wystawa finałowa multimedialna – 16.09.2023 / godzina 18:00