A A A A

Sztuka z Bliska


Sztuka z Bliska

SZTUKA Z BLISKA / nagroda WNEK 2019

Projekt „Sztuka z bliska” powstał z potrzeby zapewnienia aktywności kulturalnej osobom, które z racji wieku i stanu zdrowia nie są w stanie dotrzeć na zajęcia do miejsc edukacji kulturalnej, a nadal chcą pozostać aktywne. W ramach projektu mobilne instruktorki prowadziły zajęcia w domach seniorów. Mobilne instruktorki to mieszkanki Wawra, które chciały podzielić się swoimi zainteresowaniami i zdolnościami artystycznymi, dysponowały wolnym czasem i miały potrzebę pomagania innym. Przeszły one merytoryczne przeszkolenie zarówno pod względem artystycznym, jak i w obszarze pracy z osobami starszymi. Świadczona przez mobilne instruktorki usługa warsztatowa była pretekstem do spotkania z drugim człowiekiem. Seniorzy mogli wybrać bezpłatne zajęcia z ceramiki, rysunku, malarstwa czy rękodzieła. Temat warsztatowej pracy, jej tempo oraz intensywność dostosowywane były do zainteresowań odbiorców, ich samopoczucia, a także ograniczeń psychoruchowych. Podstawowym celem projektu była integracja środowiska lokalnego wokół szeroko rozumianej sztuki oraz próba ponownego włączenia osób starszych zależnych w społeczne, towarzyskie i kulturalne życie lokalnej społeczności. W projekt zaangażowani byli wolontariusze, którzy w razie potrzeby mogli wesprzeć seniorów w ich codzienności, dowieźć ich na lokalnie organizowane zajęcia czy wydarzenia kulturalne.

Termin realizacji: 27 lutego–31 lipca 2018r.
Adresaci: osoby starsze zależne w wieku od 55 lat, mieszkańcy Wawra – mobilni instruktorzy i wolontariusze
Miejsce: Aleksandrów, Miedzeszyn, Marysin i Wawer
Realizatorki: Milena Bajer, Katarzyna Drzewiecka, Katarzyna Klecha-Maciejewska, Anna Bartosik, Karolina Kudłacik, Edyta Bystroń.
Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Program „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”

Projekt otrzymał I MIEJSCE w kategorii INSTYTUCJE ANIMACJI KULTURY


 
fot. Anna Kępińska

Projekt „Sztuka z bliska” realizowany był w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.