A A A A

Sztuka z Bliska


Projekt „Sztuka z bliska” miał dwa cele. Pierwszym z nich była próba ponownego włączenia seniorów w społeczne, towarzyskie i kulturalne życie lokalnej społeczności oraz budowanie sieci wsparcia odpowiadających na ich bieżące potrzeby. Drugim przetestowanie i opracowanie modelu innowacji, który jest możliwy do powielenia w instytucjach.

W ramach projektu „Sztuka z bliska” mobilni instruktorzy prowadzili bezpłatne zajęcia warsztatowe w domach seniorów zależnych. Mobilni instruktorzy to osoby dobrze przygotowane zarówno pod względem artystycznym jak i pracy z osobą starszą zależną. Udało się to osiągnąć dzięki kilkuetapowej weryfikacji kandydatów oraz szkolenia i wsparcie w trakcie trwania projektu. W ofercie znajdowały się zajęcia artterapeutyczne tj. m.in. plastyka, ceramika, rękodzieło. Zajęcia były dostosowane do możliwości i zainteresowań uczestnika czy uczestniczki. Świadczona przez mobilnego instruktora usługa warsztatowa była dobrym pretekstem do najważniejszego elementu projektu, czyli spotkania z drugim człowiekiem. Osoby starsze zależne są często zamknięte w domach przez swoją niepełnosprawność czy inne ograniczenia. Seniorzy ci zwyczajnie się nudzą, brakuje im towarzystwa, nie mają z kim porozmawiać. W ramach projektu proponowaliśmy pomoc wytchnieniową dla opiekunów osób starszych zależnych, którzy w czasie gdy prowadzone są zajęcia warsztatowe, mieli chwilę dla siebie. W projekt zaangażowani byli wolontariusze, którzy w razie potrzeby mogli wesprzeć seniorów w ich codzienności, dowieźć ich na zajęcia czy wydarzenia kulturalne – koncerty, imprezy organizowane w naszych filiach czy innych miejscach w dzielnicy.

Rezultatem materialnym było stworzenie opisu modelu innowacji możliwego do powielenia w innych społecznościach lokalnych dostępnego na otwartych licencjach. Dzięki stworzonym materiałom pomocniczym tj. scenariusze zajęć, narzędziownik instruktora, wzory niezbędne dokumentów, instrukcji modelowego spotkania, użytkownicy ośrodków kultury mogą z powodzeniem i łatwością wdrożyć tego typu projekt w swoje działania.
Realizacja projektu pozwoliła na ponowne włączenia seniorów w życie lokalnej społeczności oraz uczestnictwo w kulturze w swoim domu. Najważniejszą korzyścią dla osób starszych zależnych była możliwość spotkania i rozmowy oraz aktywne spędzenie czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań. Osoby starsze zależne w czasie zajęć ćwiczyły dłonie, co pozwala na dłuższe utrzymanie ich sprawności, koordynację ruchów rąk, niezbędnych do samodzielnego jedzenia, utrzymania higieny, ubierania się. Możliwość własnoręcznego wykonania pracy uczy cierpliwości i wytrwałości, daje satysfakcję, może redukować stres. Spotkania były przerywnikiem od monotonii dnia codziennego i ciekawą propozycją na spędzenie czasu.


 
fot. Anna Kępińska

Projekt „Sztuka z bliska” realizowany był w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.