A A A A

Świat ma wiele barw


Świat ma wiele barw

Świat ma wiele barw
„Świat ma wiele barw” to projekt edukacyjno -kulturalny, którego głównym celem było podnoszenie kompetencji związanych z wielokulturowością. Wszystkie działania projektowe miały na celu likwidowanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Chcieliśmy zainteresować dzieci i młodzież tematem dotyczącym wykluczeniu ze względu na kolor skóry, wyznanie i wykształcić w nich postawę tolerancji i otwartości na ludzi pochodzących z różnych stron świata. Edukację realizowaliśmy poprzez różne wydarzenia w zależności od wieku i poziomu dojrzałości uczestników. W ramach projektu odbyły się wielokulturowe warsztaty etnograficzne, których celem było poznanie tradycji, kultury i obyczajów krajów arabskich. Kreatywne zajęcia plastyczne, pozwoliły uczestnikom wyrazić swoje emocje związane ze współistnienie w naszym kraju różnych kultur. W ramach projektu odbyły się też warsztaty przybliżające młodym ludziom język arabski, zarówno w mowie jak i w piśmie. Młodzież licealna uczestniczyła w warsztatach dotyczących praw człowieka i komunikacji wielokulturowej.
Finalnym przedsięwzięciem była Akademia Wielokulturowa, organizowana wspólnie z Ambasadą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nasi partnerzy przygotowali prezentację dotyczącą swojego kraju. Młodzież aktywnie w niej uczestniczyła. Aby uświetnić to wydarzenie zaprosiliśmy uczestników projektu na koncert polsko- arabskiego zespołu „Bukra”, który swoją muzyką lączy bliskowschodnie i europejskie brzmienia, stara się budować most łączący te dwie kultury.

Autorka/koordynatorka: Elżbieta Kucharska
Adresaci: dzieci i młodzież wawerskich szkół
Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2019
Realizatorzy:

Justyna Dominiak - pedagog, specjalista ds. edukacji w Państwowym Muzeum Etnograficznym,
Samir Saadi - Tunezyjczyk, w Polsce od 2010r.- historyk, grafik komputerowy, założyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jasmin.
Elżbieta Kielak - psycholog międzykulturowy. Współautorka programu i trenerka nowatorskich warsztatów adaptacyjnych dla studentów przyjeżdżających na stypendia do warszawskich uczelni.
Agnieszka Górska - pedagog-terapeuta, pracownik służb społecznych, założycielka Pracowni Twórczego Rozwoju Dziecka „Kredka”
Elżbieta Kucharska - Specjalista działu animacji kultury i projektów, autorka, realizatorka i koordynatorka wielu projektów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej.
Agata Kotlarczuk - wieloletni pedagog, fotograf. W projekcie „Świat ma wiele barw” zajmowała się dokumentacją fotograficzną wszystkich działań realizowanych w ramach projektu.

Partnerzy:

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Ahmed Al Mansoori,
XXVI LO im. gen. Kuby Jankowskiego

Dofinansowanie: Biuro Kultury m. st. Warszawy, Fundusz Animacji Kultury.