A A A A

Sąsiedzi


„Sąsiedzi” - projekt skierowany do społeczności lokalnej

Jako samorządowa instytucja kultury dysponująca zapleczem organizacyjnym i merytorycznym chcemy wspierać osoby i grupy, które mają ciekawe pomysły, wzbogacające ofertę kulturalną, integrujące mieszkańców. „Sąsiedzi” to projekt skierowany do społeczności lokalnej zainteresowanej współtworzeniem bogatego, wartościowego życia kulturalnego na swoim osiedlu. Spotkania sąsiedzkie odbywają się w każdej filii Wawerskiego Centrum Kultury cyklicznie raz w miesiącu i mają  zróżnicowany charakter od zwykłego spotkania i rozmów przy herbacie do warsztatów, wystaw, akcji tematycznie związanych z proponowaną inicjatywą. Niezwykle ważnym aspektem spotkań są opinie i uwagi, które padają na temat działań już zrealizowanych. Cenne są także spostrzeżenia dotyczące promocji naszych działań czy form i kanałów przekazywania informacji na temat oferty kulturalnej. Naszym celem jest pobudzanie do działania i budowanie wspólnoty, w której każdy może czuć się twórcą lub współtwórcą tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Zapraszamy! Kontakt w zakładkach poszczególnych filii WCK.