A A A A

Bruno Schulz. Artysta genialny.


Bruno Schulz. Artysta genialny.

Bruno Schulz. Artysta genialny.

Opis: Celem projektu było przybliżenie twórczości i życiorysu Brunona Schulza w 130. rocznicę jego urodzin, oraz uruchomienie potencjału twórczego uczestników biorących udział w projekcie poprzez poznanie jego niezwykłego dorobku.

Wydarzenia były poświęcone twórczości Brunona Schulza, dziejom historii sztuki okresu międzywojennego oraz kolorytowi historycznemu minionej epoki. Projekt był rodzajem badań nad postacią, który doprowadził uczestników do poznania na nowo, lub po raz pierwszy, osoby i twórczości artysty oraz zbudowania własnych przemyśleń na ten temat. Naszym zamiarem było odczarowanie postaci Brunona Schulza, obalenie mitów i uproszczeń z nim związanych. Interdyscyplinarny projekt  rozwijał twórczy uczestników biorących udział w projekcie poprzez poznanie niezwykłego dorobku artysty oraz stwarzał możliwość wypróbowania swoich sił w technikach artystycznych, takich jak grafika, malarstwo, rysunek i fotografia. 

W ramach projektu odbyło się łącznie 32 wydarzenia między innmi warsztaty z prelekcjami, pokazy filmów, spotkanie dla nauczycieli promujące powstałą miejską grę edukacyjną z elementami wirtualnej rzeczywistości, wystawa prac uczestników.  Atrakcyjną i przede wszystkim trwałą częścią projektu jest gra miejska na urządzenie mobilne oraz wystawa na nośnikach, które będą wielokrotnie wykorzystywane w przyszłości służąc propagowaniu wiedzy i zainteresowania twórczością Brunona Schulza. Podsumowaniem projektu był wernisaż prac plastycznych i fotografii powstałych na warsztatach przeprowadzonych w ramach projektu oraz koncert z muzyką z okresu międzywojnia – epoki Schulza.

Zapraszamy do udziału w inspirowanej twórczością Brunona Schulza grze terenowej zlokalizowanej w Falenicy. Poprowadzimy was przez miejsca, o których pamięć powoli zanika. Poznacie ich historię i spojrzycie na nie z perspektywy życia i twórczości artysty. Więcej informacji na stronie: gra-z-schulzem.wck-wawer.pl/

Termin realizacji: od maja do grudnia 2022 roku.

Adresaci: dzieci i młodzież ucząca się na terenie dzielnicy Wawer oraz dorośli mieszkańcy

Miejsce: Aleksandrów i Anin.

Autorki: Milena Bajer, Katarzyna Drzewiecka, Karolina Kudłacik.

Finansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 55 000 zł , całkowita wartość dofinansowania: 70 400 zł

Fundusz promocji kultury