A A A A

Metropolia Wawer


Metropolia Wawer - Rezultaty Projektu Unijnego
Z radością informujemy, że w okresie 1.07.2022-31.10.2023 Wawerskie Centrum Kultury zrealizowało z sukcesem duży projekt unijny zatytułowany Metropolia Wawer. W projekcie wyznaczonych zostało 5 celów, takich jak m.in. podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych kadry Wawerskiego Centrum Kultury, stworzenie bazy  najciekawszych inspiracji zagranicznych i partnerów do współpracy, liczne szkolenia dla kadry, nowe projekty dla mieszkańców Wawra wspierające międzykulturowość i współpracę międzypokoleniową oraz praca nad anglojęzyczną stroną internetową. Poniżej prezentujemy najciekawsze z rezultatów projektu.

   

Podczas dedykowanych kursów online i kursów na Malcie 30 osób z naszej kadry wytrwale szlifowało i trenowało swój angielski, by być gotowym na kontakt z obcokrajowcami odwiedzającymi WCK i by móc zaprosić na zajęcia każdego, kto choć trochę zna angielski.

Każda z 3 grup wyjeżdżających na Maltę łączyła swoje pomysły i umiejętności, by stworzyć nowy, innowacyjny projekt dostępny także dla anglojęzycznych mieszkańców Wawra.

Pierwszym takim projektem był Hello Wawer! Spotkania Wielokulturowe - niezwykłe wydarzenie wielokulturowe pełne ciekawych aktywności dla wszystkich grup wiekowych prowadzone w języku angielskim (z tłumaczeniami na język polski). Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników, w tym bardzo wielu obcokrajowców.

   

   

Drugi z projektów - „Malta dla każdego” był twórczą podróżą na Maltę, umożliwiającą poznawanie jej piękna i kultury wszystkimi zmysłami - miał formę wystawy fotografii o Malcie i twórczego multigeneracyjnego pikniku dla całych rodzin z mnóstwem artystycznych warsztatów. Kilkudziesięciu uczestników w każdym wieku i z różnych krajów mogło doświadczyć tego, jak niezwykle bogata i fascynująca jest kultura i kuchnia maltańska.

   

   

Trzeci z projektów – „Laboratorium Wyobraźni - Stół Inspiracji” stał się częścią Festiwalu Nauki Centrum Nauki Kopernik i był okazją do inspirującego spotkania z anglojęzycznymi naukowcami pracujących na Wawrze w ABB i Centrum Badań Jądrowych oraz z niezwykłą artystką dr Elwirą Sztetner. Na spotkaniu były poruszane zagadnienia ze świata nauki, ekologii oraz innowacji, nad którymi pracują zaproszeni goście. Spotkaniu towarzyszył wernisaż prac dr Lecha Nowickiego i networking na koniec spotkania.

Na zakończenie Metropolii Wawer odbył się cykl nowatorskich warsztatów artystycznych dostępnych w języku polskim i angielskim – warsztaty ceramiczne inspirowane sztuką śródziemnomorską, warsztaty pisania przy użyciu haftu oraz warsztaty wyszywanych obrazów-kolaży 3D, a nasi instruktorzy po raz kolejny udowodnili, że każde ciekawe doświadczenie rozwojowe są w stanie przekuć na wyjątkowo twórcze warsztaty i projekty dla mieszkańców Wawra. Można uznać, że najważniejsze cele projektu zostały w pełni zrealizowane.

   

   

 

 

 

 

 

Projekt Metropolia Wawer - 2022-1-PL01-KA122-ADU-000070303 został sfinansowany z Funduszy Europejskich z programu Erazmus+ / Wawer Metropolis was funded by the EU within Erasmus+ Programme