A A A A

LAS W NAS. TRZY ŚCIEŻKI


LAS W NAS. TRZY ŚCIEŻKI

LAS W NAS. TRZY ŚCIEŻKI
Las na przemian budzi zachwyt i strach, szacunek i onieśmielenie i tak od wieków. Las w wielu kulturach jest święty, łączy nas z przyrodą, daje wytchnienie. Największy fenomen życia lasu to jego trwałość i stabilność, a jednocześnie elastyczność i dynamika wynikające ze skomplikowanej struktury i różnorodności. Korzystając z tego, że WAWER jest największą pod względem powierzchni i najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy inicjujemy bliskie spotkania ze sztuką wykorzystując przestrzeń lasów, która w ostatnim czasie stała się symbolem wolności od ograniczeń pandemicznych. Łączymy ekologię z działaniami kulturalnymi, poszukujemy nowych sposobów na utrzymanie relacji z mieszkańcami.  Wśród naszych propozycji znajdują się tematyczne spacery,  gry terenowe, jak i warsztaty czy akcje artystyczne. Naszym zadaniem jest również promocja postaw proekologicznych wśród pracowników Wawerskiego Centrum Kultury oraz mieszkańców i partnerów w działaniach kulturowych.

CELE:
Podstawowym celem projektu jest stworzenie systemowych propozycji i działań proekologicznych z wykorzystaniem edukacji artystycznej przy udziale społeczności lokalnej, szkół oraz artystów. Ponadto, pośrednim celem projektu jest zachęta do działań artystycznych i odkrywania piękna natury, promocja zdrowego stylu życia, życia w rytmie slow. Zakładanym, ważnym aspektem działania jest utrzymanie kontaktu bezpośredniego i integracja środowiska lokalnego a także nawiązanie dialogu międzypokoleniowego zgodnie z filozofią ekorozwoju.

ADRESACI:
Naszymi adresatami są: mieszkańcy Wawra i Warszawy uczestniczący warsztatów promujących ekologię i sztukę. Miłośnicy ekologii w różnym wieku, (dzieci, dorośli) wymieniający doświadczenia i doświadczający kontaktu z naturą, miłośnicy slow life, poszukujący relaksu i wyciszenia.

ŚCIEŻKI:
1. Tajemnice lasu. Mikro-gry terenowe
To cykl 5 mikro gier tematycznych, dedykowanych rodzinom z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gra to dobry pretekst do wyjścia z domu i spaceru, rozwija wyobraźnię, uruchamia kreatywność, edukując i bawiąc. Aby rozwiązać łamigłówki trzeba wykazać się spostrzegawczością, kreatywnością oraz sprytem. Ważnym aspektem projektu jest znalezienie pomostów łączących kulturę i naturę, w szczególności poprzez ukazywanie wpływu natury na sztukę, na przykładzie ilustracji ze zbiorów cyfrowych Muzeum Narodowego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Wirtualnych Muzeów Małopolski Każdorazowo wskazówki potrzebne do samodzielnego rozwiązania gry są dostępne dla uczestników przez trzy dni. Projekt łączy w sobie elementy pedagogiki przygody, edukacji leśnej oraz edukacji poprzez sztukę.

2. „Aktywni w Radości”
To cykl czterech aktywnych warsztatów plastycznych i teatralnych, spotkań z literaturą, historią sztuki i ruchem na świeżym powietrzu. Partnerem projektu jest Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer. Nazwa projektu: „Aktywni w Radości” nawiązuje do Radości, jako miejsca, ale przede wszystkim, jako pogody ducha i radości wspólnego działania twórczego. Projekt zrodził się potrzeby kontaktu z uczestnikami w czasie pandemi i zapewnienia im kontaktu z edukacją kulturalną, sztuką, literaturą i ruchem/ćwiczeniami / choreografią. Warsztaty odbywają się w jedną niedzielę w miesiącu od godziny 12: 00 do 15: 00 nad Czarnym Stawem w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, ulubionym miejscu odpoczynku mieszkańców Radości. Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie wiele
dziedzin sztyki. Założeniem warsztatów jest łączenie ze sobą niestereotypowych tematów i działań edukacyjnych, aby zaskoczyć (zainteresować) uczestników i sprowokować do nieoczywistych działań

3. Las w Nas. Spacery z przewodnikiem – artystą.
Spacery odbywają się raz w miesiącu i mają charakter animacyjno - edukacyjny, stanowią promocję oryginalnego uczestnictwa w kulturze oraz świadomego stylu życia w zgodzie i równowadze z naturą. W trakcie spotkania rozmawiamy o literaturze, filmie, teatrze, muzyce i tańcu w zależności od specjalizacji przewodnika. Próbujemy doświadczać wspólnoty z przyrodą, budzić Las w Nas. W styczniu przewodniczką była pisarka, rozmawialiśmy o roli przyrody w literaturze, czytaliśmy fragmenty tekstów Radosława Raka. W lutym patrzyliśmy na las okiem scenografki Izy Toroniewicz, podziwialiśmy fakturę kory drzew, tworzyliśmy leśną scenografię. W marcu las stał się sceną na której Jakub Snochowski, aktor wprowadzał nas w tajniki improwizacji. W kwietniu, Marysia Stokłosa „ukorzeniała” nasze stopy, uczyła poznawać drzewa przez dotyk. W maju patrzyliśmy na las w kadrze aparatu z fotografką Marzenną Szymańską przyglądaliśmy się światu flory w mikro i makro ujęciach. W czerwcu, Sylwia Hanff potraktowała las jako przestrzeń performansu. Każdy ze spacerów pokazuje inną stronę lasu, zachwyca różnorodnością i niezwykłością, uczy pokory, skupienia i bycia w ciszy wypełnionej odgłosami „nieludzkiego życia”.