A A A A

Kultura i Natura


KULTURA I NATURA

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
WAWER jest największą pod względem powierzchni i najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy. Korzystając z tych zasobów inicjujemy bliskie spotkania ze sztuką wykorzystując sąsiedztwo lasów, łączymy ekologię z działaniami kulturalnymi. Wśród naszych propozycji znajdują się tematyczne warsztaty, spacery, debaty, gry terenowe, jak i akcje w przestrzeni osiedli Anin, Radość, Falenica czy Marysin. Dbamy też o relacje sąsiedzkie zapraszając do tworzenia wspólnych ogródków, organizujemy rajdy rowerowe i wspólne święta przy ognisku. Działając wspólnie, działamy na rzecz naszych lokalnych społeczności, budujemy wspólnotę, której zależy na ochronie środowiska.

Naszym zadaniem jest również promocja postaw proekologicznych wśród pracowników. W Wawerskim Centrum Kultury używanie jednorazowych plastikowych naczyń, zamieniamy sukcesywnie w naczynia wielokrotnego użytku, zmniejszamy zużycie papieru, wody, energii a wszystkie możliwe materiały wykorzystujemy powtórnie do twórczego recyklingu.

Działania proekologiczne wpisane są w strategiczne priorytety Wawerskiego Centrum Kultury Planeta Wawer i Wawer w rytmie slow.

CELE:
Podstawowym celem projektu jest stworzenie systemowych działań proekologicznych z wykorzystaniem edukacji artystycznej przy udziale społeczności lokalnej, szkół, NGO oraz artystów. Ponadto, pośrednim celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców, zachęta do działań artystycznych i odkrywania piękna natury, promocja zdrowego stylu życia. Zakładanym, ważnym aspektem działania jest integracja środowiska lokalnego i nawiązanie dialogu międzypokoleniowego zgodnie z filozofią ekorozwoju.

ADRESACI:
Naszymi adresatami są: mieszkańcy Wawra i Warszawy uczestniczący warsztatów promujących ekologię i sztukę. Miłośnicy ekologii w różnym wieku, wymieniający doświadczenia i doświadczający kontaktu z naturą, miłośnicy slow life, poszukujący relaksu i wyciszenia.

aut. Anna Engler


PROPOZYCJE UCZESTNICTWA

Las w Nas. Spacery z przewodnikiem – artystą.
spacery mają charakter animacyjno - edukacyjny, stanowią promocję uczestnictwa w kulturze oraz świadomego stylu życia w zgodzie i równowadze z naturą. W trakcie spotkania rozmawiamy o literaturze, filmie, teatrze, muzyce i tańcu w zależności od specjalizacji przewodnika. Próbujemy doświadczać wspólnoty z przyrodą, budzić Las w Nas.

Tajemnice lasu. Mikro-gry terenowe
To cykl 5 mikro gier tematycznych, dedykowanych rodzinom z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gra to dobry pretekst do wyjścia z domu i spaceru, rozwija wyobraźnię, uruchamia kreatywność, edukując i bawiąc. Aby rozwiązać łamigłówki trzeba wykazać się spostrzegawczością, kreatywnością oraz sprytem. Ważnym aspektem projektu jest znalezienie pomostów łączących kulturę i naturę, w szczególności poprzez ukazywanie wpływu natury na sztukę, na przykładzie ilustracji ze zbiorów cyfrowych Muzeum Narodowego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Wirtualnych Muzeów Małopolski Każdorazowo wskazówki potrzebne do samodzielnego rozwiązania gry są dostępne dla uczestników przez trzy dni. Projekt łączy w sobie elementy pedagogiki przygody, edukacji leśnej oraz edukacji poprzez sztukę.

Natura Szczęścia
Projekt badawczy, realizowany w 2021 roku z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Podczas cyklu spacerów połączonych z ćwiczeniami oddechowymi i wizualizacjami uczestnicy badają na sobie wpływ tzw. kąpieli leśnych na samopoczucie. Zmiany w funkcjonowaniu i ocenie dobrostanu monitorowane są za pomocą ankiet. Spacery prowadzone przez doktor nauk medycznych i psychologa Magdalenę Gawrych odbywają się w międzyleskim lesie. Infomracje i zapisy tu: klik.

Warsztaty ekologiczne
Każda z filii WCK realizuje zajęcia o tematyce ekologicznej- rzemiosła artystycznego, kulinarne, dotyczące segregowania odpadów, zero waste, produkcji ekologicznych kosmetyków i produktów domowych itp. Warsztaty, spotkania i prelekcje odbywają się zgodnie z programem pracy danej filii; przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. O szczegółach można dowiedzieć się z zakładek filii.

Przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej
Wprowadzamy do oferty teatralnej wiele spektakli dla dzieci młodzieży poświęcone tematyce ekologicznej,kształtujące świadomość i postawy pro-eko.

Odbyły się również dwie edycje Akcji Lato w mieście, gdzie podczas dwutygodniowych zajęć teatralno-plastycznych dzieci pod okiem reżysera i scenografki przygotowały  dwa spektakle "Nasza planeta Wawer" oraz To my, planeta Wawer”. Ich celem było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na odpowiedzialność za życie eksploatację Ziemi oraz jej konsekwencje.

Ogrody 
Przy filiach WCK posiadających tereny zielone proponujemy zajęcia w terenie- warsztaty ogrodnicze i uprawę ogrodów sąsiedzkich (Aleksandrów, Zastów), zajęcia i zabawy na zielonej trawce (Aleksandrów, Anin, Zastów).

Ekologiczna codzienność Wawerskiego Centrum Kultury
W działaniach artystycznych i pracy biurowej pamiętamy o oszczędnym i ekologicznym wykorzystaniu metariałów, surowców, wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dbanie o najbliższe otoczenie i o planetę jest dla nas ważne.