A A A A

Król nafty- geniusz Ignacy Łukasiewicz


Król nafty- geniusz Ignacy Łukasiewicz

Król nafty- geniusz Ignacy Łukasiewicz”

Projekt interdyscyplinarny skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego celem jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. Poprzez realizację działań związanych z projektem chcemy przybliżyć jego postać jako człowieka, który był genialnym farmaceutą, wynalazcą, naukowcem oraz społecznikiem, o którym nie możemy zapomnieć.

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Chcemy pokazać jak wielkim dokonaniem na owe czasy było wynalezienie lampy naftowej i jak ten wynalazek wpłynął na życie ludzi. Pragniemy docenić dziedzictwo jakie pozostawił po sobie polski naukowiec Ignacy Łukasiewicz

Działania w ramach projektu:

  1. Warsztaty filmu animowanego "Przygoda Ignacego"- VII 2022 r.

Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności. Uczestnicy zapoznają się z technikami tworzenia animacji poklatkowej, tj. rysunek, lalki, wycinanki. Następnie pracować będą nad stworzeniem scenariusza i realizacją wspólnej etiudy animowanej o Ignacym Łukasiewiczu. Zwieńczeniem pracy będzie wspólnie nakręcony film- trwały efekt projektu, udostępniany wszystkim zainteresowanym.

  1. Ogólnopolski konkurs malarski „Dzięki lampie naftowej…”- IX 2022 r.

Osiągniecia i dokonania Ignacego Łukasiewicza polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego zachęciły nas do ogłoszenia konkursu malarskiego. Celem jest pobudzenie wyobraźni i przelanie na płótno wizji jakie możliwości dało nam światło lampy naftowe.j Naszym celem jest docenienie dziedzictwa jakie pozostawił po sobie polski naukowiec. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

  1. Projekcja filmu pt. „Łukasiewicz- nafciarz romantyk”- X 2022 r.

Fabularyzowany dokument o twórcy przemysłu naftowego, Ignacym Łukasiewiczu. Film opowiada o jego życiu i działalności wynalazczej, przemysłowej oraz społecznej. Film obejmuje lata 1848-1870, od momentu rozpoczęcia przez Łukasiewicza we Lwowie pracy farmaceuty, do uruchomienia rafinerii w Chorkówce. Produkcja pokazuje Ignacego Łukasiewicza jako bohatera ponadczasowego, powstańca, ale przede wszystkim twórcę przemysłu naftowego na terenach ubogiej Galicji. Dziś nie byłoby najważniejszego przemysłu światowego, gdyby nie geniusz Ignacego Łukasiewicza.

  1. Warsztaty edukacyjno- naukowe „Zostań wynalazcą…”- X 2022 r.

Warsztaty skierowane do młodzieży, będą przeprowadzone przez specjalistów z dziedziny chemii. Uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami Ignacego Łukasiewicza oraz przeprowadzą doświadczenia. Powyższe działania pozwolą im przekonać się, jak bardzo atrakcyjna i pasjonująca jest nauka. Warsztaty będą miały zasięg lokalny.

  1. Gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim konkursie malarskim „Dzięki lampie naftowej…”- XI 2022 r.

Na Gali zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. Gala ma zasięg ogólnopolski.

  1. Wielkoformatowa wystawa „Wielki Łukasiewicz”- XI- XII 2022 r.

Wielkoformatowa wystawa mobilna zawierająca fotografie dawne i aktualne związane z Ignacym Łukasiewiczem, udostępnione przez Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Wystawa będzie znajdowała się w „Galerii na płocie” naszej placówki, będzie dostępna w przestrzeni publicznej oraz wypożyczana do szkół oraz instytucji kultury Warszawy- większe grono odbiorców zapozna się z postacią polskiego wynalazcy i jego osiągnięciami.

Wystawa będzie miała zasięg miejski.

  1. Wystawa pokonkursowa „Lampa naftowa inspiruje…”- XI- XII 2022 r.

Mobilna wielkoformatowa wystawa prac laureatów ogólnopolskiego konkursu malarskiego "Dzięki lampie naftowej…” dostępna w przestrzeni publicznej.