A A A A

EksperymenTY Sztuki on-line


EksperymenTY Sztuki to cykl filmów przygotowanych z myślą o osobach dorosłych, które pragną dowiedzieć się więcej o różnych technikach artystycznych i zrozumieć je. Każdy film będzie poświęcony innej technice artystycznej i będzie pokazywał ją z dwóch perspektyw: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej edukator opowie o tym jak rozwijała się dana technika na przestrzeni dziejów, przedstawi wybitnych artystów nią tworzących. Część teoretyczna będzie ilustrowana dziełami ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Umożliwi to poznanie historii ewolucji danej techniki artystycznej na przestrzeni dziejów (np. fresku) oraz wypróbowanie swoich sił w tworzeniu dzieł w tej technice. Każdy film zostanie opatrzony tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz napisami w języku polskim.