A A A A

Drzewo życzeń


DRZEWO ŻYCZEŃ. OPOWIEŚCI Z BLISKA i Z DALEKA

spektakle * warsztaty * spotkania sąsiedzkie

2020-2022, Wawer-Ursynów

Projekt "Drzewo życzeń. Opowieści z bliska i z daleka" polega na przeprowadzeniu przez opowiadaczki ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O. - we współpracy z innymi warszawskimi instytucjami kultury - trzyletniego cyklu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, w tym spektakli opowieści, warsztatów opowiadania i imprez kulturalnych na terenie dwóch dzielnic - Wawra i Ursynowa.

Spektakl opowieści, który powstanie na podstawie książki „Drzewo życzeń” Katherine Applegate (wyd. Dwie Siostry, 2018), tradycyjnych i osobistych opowieści dotyczących trzech pól tematycznych: drzew i ich roli w społeczności, migracji/wykorzenienia i budowania na nowo wspólnoty/zakorzenienia, będzie początkiem pracy warsztatowej nad stworzeniem widowisk narracyjnych z udziałem wielopokoleniowych i różnorodnych kulturowo grup mieszkańców naszego miasta, odwołujących się do wewnętrznie splecionych wątków lokalnych Warszawy: warszawskich drzew - świadków historii (ich więziotwórczej roli dla społeczności), kulturotwórczej roli migrantów i wartości wspólnot lokalnych.

W każdym roku zwieńczeniem projektu będą wydarzenia finałowe w wybranych miejscach publicznych (zielonych), integrujące społeczność lokalną i zapoczątkowujące cykliczne lokalne święto "Drzewo życzeń". Efektem trwałym projektu będzie ścieżka audio - nagranie najciekawszych opowieści powstałych podczas warsztatów oraz Wystawa fotografii – oba rezultaty łączą w jedną całość działania na terenie Wawra i Ursynowa.

Do przedsięwzięcia zapraszamy lokalne instytucje kultury i placówki edukacyjne, takie jak Wawerskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa nr 204 (Wawer), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej (Wawer), Ursynoteka - Biblioteka dla Dzieci Młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 340 im. Andrzeja Molskiego (Natolin), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie.

Działania będą kontynuowane w cyklu trzyletnim, za każdym razem dla nowych grup odbiorców i z inną dominantą tematyczną (Drzewa - Migracje - Wspólnoty), tak aby inicjatywa miała szansę na trwałe wpisać się w cykl imprez kulturalno-społecznych na mapie Warszawy.

Organizator: Stowarzyszenie Grupa Studnia O.

Beata Frankowska – koordynatorka działań na Ursynowie (607 283 818)

Ola Pronobis-Polatyńska – koordynatorka działań w Wawrze (503 959 425)

Projekt odbywa się dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy w ramach Edukacji Kulturalnej.

www.studnia.org fb: Drzewo życzeń. Opowieści z bliska i z daleka.

Wawerskie Centrum Kultury jest aktywnym partnerem projektu – wspiera Grupę Studnia O. organizacyjnie, logistycznie, promocyjnie. Na terenie WCK odbywają się spektakle opowiadania dla dzieci i warsztaty dla dorosłych, w tym seniorów. Będzie również współtworzyć wydarzenie finałowe – spotkanie sąsiedzkie w plenerze.