A A A A

Depesza z Polski


Depesza z Polski

DEPESZA Z POLSKI / nagroda WNEK 2018

„Depesza z Polski” to interdyscyplinarny projekt oparty na działaniach edukacyjno-animacyjnych związanych z ogólnopolskim i lokalnym kontekstem obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oś projektu stanowiły trzy wartości: wolność, solidarność oraz poszanowanie praw człowieka, wokół których zorganizowano działania takie jak: warsztaty filozoficzne, konkurs literacki i fotograficzny, debatę w stylu oksfordzkim, akcję artystyczną oraz grę terenową i pokój zagadek. W projekcie połączyliśmy wątek historyczny i lokalny – poprzez nawiązanie do postaci związanych z Wawrem trzech działaczy społecznych z omawianego okresu. Ich dokonania były inspiracją dla naszych poszukiwań animacyjnych. Podsumowaniem działań była akcja artystyczna w Forcie Sokolnickiego przeprowadzona w 99. rocznicę wysłania 19 listopada 1918 roku oficjalnej depeszy o zaprzestaniu działań wojennych. Uczestnicy wydarzenia stworzyli własne, osobiste, współczesne wersje depesz z Polski.

Termin realizacji: 18 września –30 listopada 2017
Adresaci: młodzież, dorośli
Realizatorzy: Ewa Andrearczyk, Anna Polkowska, Agnieszka Redzisz, Joanna Imieninowska, Janusz Byszewski, Monika Rokicka, Marzenna Szymańska, Marcin Świderski, Magda Mróz
Partnerzy: harcerze ze Szczepu Błękitni Wawerskiego Hufca ZHP, Centrum Rehabilitacji TPD Helenów; XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jankowskiego; Urząd Dzielnicy Wawer) i Żoliborz (Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego)
Finansowanie: środki własne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Niepodległa.

Projekt otrzymał II MIEJSCE w kategorii INSTYTUCJE ANIMACJI KULTURY