A A A A

CYPRIAN KAMIL NORWID? OBECNY!


CYPRIAN KAMIL NORWID? OBECNY!

„CYPRIAN KAMIL NORWID? OBECNY!”

KRÓTKI OPIS I CELE PROJEKTU:
Interdyscyplinarny projekt realizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
Głównym celem projektu jest pokazanie jak wszechstronnym artystą był Cyprian Kamil Norwid. To nie tylko poeta, ale także dramaturg, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.
Celami szczegółowymi są między innymi:

- popularyzowanie utworów Cypriana Kamila Norwida pokazujących go jako człowieka, obywatela Polski, chrześcijanina i Europejczyka,
- zainteresowanie utworami o tematyce patriotycznej,
- rozwijanie aktywności artystycznej, umożliwienie uczestnictwa w różnych dziedzinach sztuki.

Poprzez realizację działań w ramach projektu tj. organizację spotkania z norwidologami połączonego z panelem dyskusyjnym, konkursu recytatorskiego, malarskiego, na projekt ekslibrisu, warsztatów recytatorskich, warsztatów malarskich, warsztatów graficznych ze specjalistami, koncertu poezji śpiewanej inspirowanej utworami poety, warsztatów sztuki epistolarnej, warsztatów "Flirt z Norwidem", warsztatów mistrzowskich z jurorami dla laureatów konkursów, a także wystawy oryginałów prac laureatów konkursu malarskiego i na projekt ekslibrisu w siedzibie Filii Zastów, wystawy wielkoformatowej w "Galerii na płocie", chcemy przybliżyć młodzieży i dorosłym sylwetkę jednego z najbardziej inspirujących i wielowymiarowych twórców XIX wieku w polskiej literaturze i sztuce.


ADRESACI:
Projekt skierowany do młodzieży i dorosłych.

TERMIN REALIZACJI:
01.04-31.12.2021 r.

WYDARZENIA W RAMACH ROJEKTU:
Panel dyskusyjny z badaczami życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida pt. "Norwid a współczesność".
Tematem panelu była rozmowa o przesłaniach artysty i próba odpowiedzi na pytanie „Norwid a współczesność”. Jak Norwid może inspirować współczesnych, jak i czy może wpływać na postawy patriotyczne dzisiejszego młodego pokolenia, jak może mieć wpływ na wrażliwość artystyczną współczesnych. W panelu dyskusyjnym wzięli udział norwidolodzy- prof. dr hab. Wiesław Rzońca i dr hab. Karol Samsel oraz klasa siódma szkoły podstawowej.

Konkurs recytatorski „Norwid wizjoner” -stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Celem konkursu jest przypomnienie i popularyzowanie utworów Cypriana Kamila Norwida pokazujących go jako człowieka, obywatela Polski, chrześcijanina i Europejczyka.
Chcemy docenić patriotyzm poety oraz rozbudzić wśród młodzieży zainteresowania twórczością poety, a dzięki temu budować postawy patriotyczne. Celem jest także rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży oraz popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.

Konkurs malarski „Norwid inspiruje”
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat twórczości Cypriana Kamila
Norwida, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją, literaturą, kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich wizji dotyczących utworów poety oraz umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej laureatom konkursu szerszemu kręgowi odbiorców.

Konkurs na projekt ekslibrisu "Norwidowi na urodziny"
Celem jest także pokazanie w znaku - rysunku wielowątkowej osobowości artysty, propagowanie wśród młodzieży i dorosłych ekslibrisu jako dziedziny sztuki graficznej oraz konfrontacja twórczych osiągnięć.

Warsztaty malarskie ze specjalistą
Warsztaty skierowane dla młodzieży , chcącej doskonalić swoje umiejętności plastyczne oraz tych osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z malarstwem. Uczestnicy poznają wskazówki do pracy w różnych technikach malarskich.

Warsztaty recytatorskie ze specjalistą
Warsztaty zostaną skierowane do młodzieży chcącej nabyć umiejętności kreatywnego myślenia o tekście literackim, wykorzystania różnorodnych środków wyrazu, świadomego posługiwania się aparatem mowy oraz pokazywania stanów
emocjonalnych poprzez działanie słowem.

Warsztaty graficzne ze specjalistą
Uczestnicy warsztatów poznają proste techniki graficzne, dowiedzą się jak szybko i efektownie wykonać interesujące prace. Ważnym elementem warsztatów będzie pokazanie grafiki w tradycyjnym, nieco zapomnianym już wydaniu.

"Spacer z Norwidem"- wędrująca wystawa plansz z utworami poety (wiersze, cytaty, obrazy) w przestrzeni miejskiej.
Wędrująca wystawa ma na celu rozpowszechnienie twórczości artysty poprzez umieszczenie plansz z utworami poety (wiersze, cytaty, obrazy) w przestrzeni miejskiej- centra handlowe, przychodnie, kawiarnie, szkoły, instytucje kulturalne itp. Osoby korzystające z miejsc ogólnie dostępnych będą mogły obejrzeć plansze i docenić artystę.

Koncert poezji śpiewanej do utworów poety "Zasłuchaj się w Norwidzie"
Jednym z wydarzeń projektu będzie koncert poezji śpiewanej do utworów Cypriana Kamila Norwida w autorskiej aranżacji Dominiki Świątek. Celem koncertu jest przybliżenie twórczości poety i pokazanie w jak różny sposób można ją interpretować.

Warsztaty sztuki epistolarnej
Celem warsztatów jest pokazanie historii pisania listów i ich znaczenia w komunikowaniu się. Cyprian Kamil Norwid doskonale opanował epistolarną formę wypowiedzi. Widział on potrzebę komunikowania się ludzi miedzy sobą w celu podtrzymania znajomości, ale też budowania politycznej wspólnoty. Dzięki warsztatom uczestnicy poznają poetę, także
jako specjalistę w sztuce pisania listów.

Warsztaty "Flirt z Norwidem"
Zadaniem uczestników warsztatów będzie poprowadzenie rozmowy z wybraną osobą za pomocą kart zawierających pytania i odpowiedzi, m.in. będące sentencjami, fragmentami utworów Cypriana Kamila Norwida. Wybrana osoba przygląda się swoim kartom i wybiera jedno ze zdań, po czym przekazuje ją wraz z numerem odpowiadającym temu zdaniu dowolnej osobie.

Gala wręczenia dyplomów i nagród w konkursach : recytatorskim "Norwid wizjoner", malarskim "Norwid inspiruje" i graficznym na projekt ekslibrisu "Norwidowi na urodziny".

Warsztaty mistrzowskie
Na warsztaty, w ramach dodatkowej nagrody zostaną zaproszeni laureaci konkursów realizowanych w ramach projektu: recytatorskiego "Norwid wizjoner", malarskiego "Norwid inspiruje" i graficznego na projekt ekslibrisu "Norwidowi na urodziny". Podczas spotkania uczestnicy uzyskają wskazówki do dalszego rozwijania swoich talentów, poznają sposoby jak to robić.

Prezentacja multimedialna
Powstanie prezentacji multimedialnej zawierającej fragmenty wierszy Cypriana Kamila Norwida (będące inspiracją w konkursach) i prace nagrodzone w konkursie malarskim "Norwid inspiruje" oraz konkursie graficznym "Norwidowi na urodziny". Prezentacja będzie udostępniona online na stronie internetowej, fb.

Wystawa oryginałów prac laureatów konkursów: malarskiego "Norwid inspiruje" i graficznego na projekt ekslibrisu "Norwidowi na urodziny" w siedzibie Filii Zastów WCK.
Wystawa będzie wypożyczana do szkół i placówek kultury.

Wystawa w „Galerii na płocie”
„Inspiracje Norwidem” – wystawa prac uczestników konkursów norwidowskich – wielkoformatowa dostępna dla wszystkich przechodniów.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada2009 r. o grach hazardowych.