A A A A

Strona główna

NADWIŚLE - nowe miejsce działalności Wawerskiego Centrum Kultury na ulicy Cyklamenów 28 mieści się w przestronnej sali multimedialno-warsztatowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 204. Stanowi pilotażowy projekt włączania instytucji kultury w życie społeczności szkolnej i lokalnej: dzieci, ich rodzin, pracowników przedszkola i szkoły oraz sąsiadów z osiedla.
Oferta zajęć obejmuje wiele dziedzin sztuki: muzykę, rysunek, teatr, film i ceramikę, a także zajęcia klubowe, dyskusje, wykłady i projekcje. Chcemy gościć różne grupy wiekowe, by w Nadwiślu inspirację i przyjazną przestrzeń znajdowali pięciolatka, uczeń, studentka, dorosły i seniorka. Działa także czytelnia i Miejsce Aktywności Lokalnej, do którego pomysły mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Wawra oraz organizacje.

Podczas pandemii COVID-19 dostęp do miejsca ograniczony jest do grup warsztatowych zapisanych na zajęciach. Do sali wchodzi się przez zewnętrzne wejście między szkołą a halą sportową. Dzieci ze szkoły są przyprowadzane (za upoważnieniem) ze świetlicy szkolnej.

Koordynator: Joanna Wichowska

Kontakt: tel. 514 863165, nadwisle@wck-wawer.pl

nadwisle@wck-wawer.pl