A A A A

ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI


ZAJECIA MUZYCZNO - RUCHOWE DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI / PIĄTEK / GODZ. 16.30 / DZIECI 1,5 - 3 LAT 
Piątek
: 16.30 - 17.00
Instruktor: Barbara Gburczyk
Opłata: 60 zł/m-c

Zajęcia opierać się będą na edukacji przez zabawę, wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy podczas pracy z dziećmi. Metoda pedagogiki zabawy emocjonalnie angażuje wszystkich uczestników, pobudza ich do twórczego działania, a także inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. Niesie ona za sobą jednocześnie mnóstwo radości i satysfakcji. Podczas pracy z małymi dziećmi, za pomocą tej metody, można przekazać wiele informacji w sposób praktyczny, jednocześnie pozwala ona nabyć umiejętność uczenia się bez nudy. Istotą zajęć jest dążenie do poznania każdego dziecka indywidualnie, zarówno przez prowadzącą zajęcia, jak i rodzica biorącego udział w zajęciach, co podczas pracy grupowej pomaga na oparciu zajęć o potrzeby i zainteresowania dzieci.