A A A A

RYSUNEK SZTALUGOWY/ MALARSTWO


RYSUNEK SZTALUGOWY/ MALARSTWO  / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 18.00 / DZIECI, MŁODZIEŻ 10-13 LAT
Poniedziałek i środa: 18.00 – 19.30
Instruktor: Piotr Szambelan
Opłata: 100 zł/m-c

Wprowadzenie do rysunku sztalugowego uwrażliwiające na proporcje, kompozycję, na cechy poszczególnych obiektów oraz na relację pomiędzy nimi. Ćwiczenia utrwalające zasady, rysowanie pod okiem instruktora. Stopień skomplikowania rysowanych kompozycji jest dobrany w zależności od przedziału wiekowego i poziomu grupy, ew. podniesiony w miarę postępów. Zajęcia te rozwijają wyczucie przestrzeni - przydatne zarówno w rysunku jak i w życiu codziennym. Pomagają w rozwoju wyczucia kompozycji i wrażliwość estetyczną, pozwalają wyrobić połączenie oko – ręka, niezbędne w dalszym rozwoju ogólnoplastycznym. Dodatkowo zajęcia uczą oddawać charakter obserwowanego przedmiotu poprzez dobranie kreski i techniki rysunkowej.