A A A A

REKWIZYTORNIA


REKWIZYTORNIA / PIĄTEK / GODZ. 16.00 / DZIECI OD 9 LAT
Piątek: 16.00 - 17.30 - pierwszy i trzeci w miesiącu
Instruktor: Piotr Szambelan
Opłata: 30 zł/za spotkanie

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w miesiącu ( w pierwszy i  trzeci piątek miesiąca). Mają na celu zapoznanie się z podstawowymi technikami lalkarskimi oraz sposobami ich animacji (teatr cieni, mała etiuda na zakończenie zajęć). Uczestnicy zajęć wykonują własne postacie lalek (pacynka, marionetka, kukiełka, jawajka) oraz elementów dekoracji (postać w stroju scenicznym). Zajęcia zapoznają dzieci i młodzież z plastyczną i techniczną stroną teatru.Zajęcia umożliwiają poznanie kulis i technicznej strony teatru, obcowanie z literaturą dziecięcą i sceniczną. Mają na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwiązywanie problemów technicznych ( nabywanie umiejętności plastyczno-technicznych), kreatywności i samodzielności myślenia oraz czerpania radości z pracy w grupie