A A A A

PLASTYKA KRAINA FANTAZJI


PLASTYKA KRAINA FANTAZJI / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 17.00 / DZIECI 7 - 9 LAT
Poniedziałek, środa: 17:00 - 18:00 
Instruktor: Piotr Szambelan
Opłata: 90 zł/m-c

Celem zajęć jest nie tylko zapoznanie dzieci z różnymi formami działań plastycznych takich jak: malarstwo, rysunek, praca w plastelinie, wycinanki ale również usprawnienie manualne tak niezbędne do rozwoju każdego dziecka. U najmłodszych uczestników staramy się wykształcić podstawowe nawyki i umiejętności warsztatowe, ale przede wszystkim wzbudzić ich zainteresowanie działalnością plastyczną.  Dzieci zajmują się rysunkiem, malarstwem oraz technikami mieszanymi. Spotkania urozmaicane są krótszymi zadaniami związanymi z: techniką origami, lepieniem z masy solnej, malowaniem na szkle, wydzieraniem, wycinaniem i wyklejaniem z wykorzystaniem papieru, różnych materiałów i tkanin.